Het nut van een testament in eender welk land u vastgoed bezit

Het nut van een testament in eender welk land u vastgoed bezit

People photo created by bearfotos - www.freepik.com

Het klopt dat een testament in Spanje de zaken bij verdeling vergemakkelijken. Het is geen verplichting maar kan veel zorgen vermijden nadien. Het is trouwens aan te raden in elk land waar u een woning heeft specifiek voor dat land een testament op te maken zodat, in dit geval, de Spaanse instantie meteen weet naar wie en volgens welk recht de goederen verdeeld moeten worden.

Binnen de EU

Binnen de Europese Unie en als Europeaan heeft u immers het recht te kiezen om uw laatste wil te laten geschieden volgens het recht van uw geboorteland binnen de Europese Unie (er zijn nog akkoorden tussen landen en de EU – voor meer info neem contact op met ons omdat deze juridische formaliteit onderhevig is aan veranderingen).

Een voorbeeld is de keuze van de erflater om het begrip Langst levend erf al te gebruiken in België (notariële akte van de wilsbeschikking) waarbij de aangeduide erfgenamen een vrije keuze hebben qua beschikkingsrecht. Dit is iets wat in Spanje niet gekend is en dat toont maar aan het belang van een goed sluitend testament.

Testament opmaken met Segurantis

Wij maken hiervoor met u samen een testament op (Spaans-Engels-Nederlands-Frans) dat we in uw gekozen taal met u overlopen en vertalen tijdens het notarisbezoek waar uw laatste Spaanse wil ondertekend wordt.

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen