Kort woordje uitleg over fiscale residentie

Kort woordje uitleg over fiscale residentie

Meer dan 183 dagen

Woont u in Spanje en valt u onder de categorie Spaans ingezetene-resident-fiscaal resident, dus u heeft in Spanje fiscale verplichtingen – Spanje beschouwd u als fiscaal resident als u meer dan 183 + 1 dag in Spanje verblijft (dat kan aaneensluitend zijn of met tussenpauzen). Let op: als fiscaal resident zijn er verschillen in verplichtingen, het kan zijn dat u enkel een aangifte moet doen of het kan zijn dat u ook belastingen moet betalen. Dit hangt af van verschillende factoren.

Wordt u in Spanje beschouwd als fiscaal resident dan dient u van uw wereldwijd inkomen aangifte te doen aan de Spaanse fiscus tussen 1 april van het lopende kalenderjaar tot het einde van juni van het lopende kalenderjaar (30 juni is de laatste dag). Iemand die in Spanje meer als 183 +1 dag per jaar verblijft, ook al heeft hij nog geen residentie aangevraagd wordt door de Spaanse fiscus aanschouwd als fiscaal resident!

In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, voor de inkomsten van 2019 zijn de geldende tarieven in 2020 tussen de 19% – 45%. U kan als Spaans inwonende tot een bepaald bedrag aan hypotheekkosten (rente en aflossingen van de eerste en enige woning in Spanje) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Hieronder de tabel van de inkomstenschijven en de verschuldigde belasting per schijf in relatie tot het percentage dat de fiscus neemt. Hierop zijn nog vrijstellingen van toepassing en leeftijd met gezinssituatie bepalen mede uiteindelijk wat u verschuldigd bent.

Delen