Wat is IBI? Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Wat is IBI? Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Iedere eigenaar van een onroerend goed in Spanje (een woning, garage, berging, …) dient jaarlijks de onroerendgoedbelasting ofwel in het Spaans Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) te betalen. Heeft uw onroerend goed een apart kadasternummer, dan zal er jaarlijks onroerendgoedbelasting op geheven worden.

De hoogte van de IBI wordt door de gemeente van de plaats vastgesteld waar het onroerend goed gelegen is en ligt tussen de 0.3% en 0,9% over de kadastrale waarde (valor catastral) van het onroerend goed. Stel u heeft een woning in Madrid maar ook een buitenverblijf aan de kust dan zullen er over beide woningen een onroerendgoedbelasting geheven worden dewelke kan verschillen in aanslagvoet.

De IBI geldt voor Spanjaarden, residenten en niet-residenten die een eigen woning hebben waarbij de hoogte van deze belasting afhankelijk is van de kadastrale waarde van de woning. Deze waarde wordt bepaald door de gemeente waar het onroerend goed gelegen is. De hoogte van de belasting is onderhevig aan wijzigingen. Het is niet ongebruikelijk dat er op soms aanzienlijke verhogingen van de valor catastral plaatsvinden, omdat gemeenten ernaar streven om de valor catastral dichter aan te laten sluiten bij de reële marktwaarde van het onroerend goed.

De gemeente stuurt deze jaarlijkse belastingaanslag meestal tussen juni en september met daarop het te betalen bedrag en de kadastrale waarde samen met het nummer van het onroerend goed. Deze aanslag kan in persoon bij de gemeente betaald worden (zeker de eerste keer) waarna men opdracht kan geven dat dit automatisch van de bankrekening gehaald kan worden in de toekomst.

U heeft dus geen tussenpersoon meer nodig om deze belasting te betalen. Veel advocatenkantoren of gestors rekenen u extra aan om dit voor u in orde te houden terwijl dit dus automatisch kan betaald worden. Het is zo dat u via de IBAN-norm voor betalingen over de grenzen heen u deze som perfect via uw bankrekening van uw woonplaats kan automatiseren, een reden te meer om de toch meestal met hoge kosten beladen bankrekening in Spanje stop te zetten.

Delen