Nieuwe maatregelen 2de coronagolf Spanje

Nieuwe maatregelen 2de coronagolf Spanje

Officieel staatsblad Spanje

We richten ons via deze extra nieuws-update naar onze klanten en alle lezers van onze nieuwsbrief die vragen hebben omtrent de recente corona-maatregelen die gelden in Spanje. De informatie in dit bericht geldt voor alle inwoners van Spanje, de residenten, de niet-residenten en de vakantiegangers. Onze informatie is gebaseerd op wat Spanje vrij geeft in zijn BOE (Boletín Oficial del Estado – officieel staatsblad waarin berichten van de overheid worden gepubliceerd). Zolang wij deze informatie niet kunnen controleren speculeren wij niet over mogelijke stappen die zouden kunnen genomen worden in deze corona-crisis. Het verspreiden van halve waarheden zorgt enkel voor verwarring en onrust.

Maatregelen

De laatste maand is er heel wat gespeculeerd over de lock-down en als we binnen Europa naar het aantal besmettingen kijken stond het er aan te komen. Een verstrenging van de vrijheid in het vrij bewegen en reizen. Op 25/10/2020 gelden er nieuwe regels in Spanje omtrent de noodtoestand die sinds de Corona-crisis in het leven werden geroepen. De aanpassing die recent is doorgevoerd zijn eerder beperkte maatregelen maar wel met grote gevolgen. Elke autonome regio en de 2 autonome steden mogen hun eigen regels opleggen of aanpassen.

Één van deze maatregels is de avondklok die geldt tot 9 november 2020. De avondklok is een periode dat inwoners verplicht binnen moeten blijven tijdens een bepaald aantal uren. De Spaanse overheid heeft deze tijd ingesteld tussen 23.00 uur en 06.00 uur waarbij de autonome regio’s mogen kiezen of ze dit een uur vroeger laten starten of een uur later (dit geldt niet voor de Canarische eilanden). Het is enkel toegelaten de woning te verlaten als u daarvoor een geldige reden heeft.

Een andere regel is de lock-down die tussen de communiteiten onderling geldt en binnen de communiteiten. In regel is het zo dat een communiteit die de lock-down heeft ingesteld de inkomende en uitgaande verplaatsingen controleert. Dit kan gebeuren op het niveau van de hele regio, streken binnen de regio en op het niveau van gemeentes.

Reizen

Er kan dus gereisd worden binnen Spanje van de ene regio naar de andere als er geen lock-down van toepassing is. Is dat wel het geval dan mag er NIET tussen de gebieden gereisd worden waar de lock-down van toepassing is. Dus het is verboden te reizen naar zones die in lock-down zijn en het is verboden deze zones te verlaten als u er eenmaal in bent. Enkel een geldige reden die u ook best op papier heeft staan laat het u nog toe te reizen tussen de zones in lock-down. Bij een controle door de dienstdoende agenten of guardia’s zullen zij om bewijsstukken vragen waarom u zich verplaatst en dat bewijs heeft u best in de Spaanse taal opgesteld.

Toch zijn er uitzonderingen die in het Spaanse staatsblad beschreven staan. Maar voorzie altijd als u zich verplaatst dat u dit per schrift bij heeft (een afspraak, consultatie, lidmaatschap, contract, bewijs van woonst, …):

 • Bezoek aan medische instelling. 
 • Naleving van arbeids-, professionele, zakelijke, institutionele of wettelijke verplichtingen.
 • Bezoek aan een onderwijsinstelling (inclusief kinderopvang)
 • Terugkeren naar de vaste woonplaats of wettelijke domicilie. 
 • Zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mensen met een handicap of bijzonder kwetsbare personen.
 • Bezoek aan financiële-, of verzekeringsinstellingen of tankstations in aangrenzende gebieden.
 • Noodzakelijke of dringende handelingen bij openbare, gerechtelijke of notariële instanties.
 • Verlenging van vergunningen en officiële documentatie of andere administratieve procedures die niet kunnen worden uitgesteld.
 • Het afleggen van examens of officiële toetsen die niet kunnen worden uitgesteld.
 • Overige activiteiten van vergelijkbare aard, naar behoren gedocumenteerd.
 • In situaties van overmacht of hoge nood.

Wat met vliegreizen?

Wel de buitengrenzen van Spanje en het luchtruim zijn nog open, dus u mag het vliegtuig nemen. Maar land u in een rode zone, een zone die in lock-down is en dat zonder een geldige reden dan zal u de luchthaven niet verlaten en terug moeten keren. Land u in een zone die niet in lock-down is en waar ook uw vakantiewoning gelegen is dan mag u wel naar uw vakantiewoning. Stel dat u land in Valencia en deze zone die momenteel in lock-down is wordt terug oranje en u heeft een vakantiewoning in Calpe dan mag u hier naar toe gaan. Maar op het moment van schrijven is Valencia rood en mag dit dus niet.

De beperkingen in het vrij verkeer van personen is speciaal ontworpen voor het reisverkeer, maar met name het vakantieverkeer tegen te gaan. Het bezoeken van de vakantiewoning voor zowel Spanjaarden als buitenlanders met een woning in Spanje of het bezoeken van Spanje als toerist zijn in gebieden waar de lock-down geldt verboden.

Delen
error: Content is protected !!