Kalender fiscaal 2021

Kalender fiscaal 2021

Overzicht belangrijke data voor het fiscale kalenderjaar 2021 Spanje

We beperken ons bij deze tot de dagen die belangrijk zijn voor residenten en niet-residenten. Personen die in Spanje actief zijn als zelfstandige of een activiteit in een vennootschap delen zullen met bijkomende data rekening moeten houden. Ook niet-residenten die hun verhuurinkomsten declareren moeten rekening houden met bijkomende data voor hun declaraties.

 • Maart 2021: aangifte voor residenten met buitenlandse activa die de 50.000 euro overschrijden in volgende categorieën: vastgoed, niet-Spaanse financiële investeringen tezamen met pensioenfondsen en niet-Spaanse banktegoeden – uiterste datum voor het indienen van de declaratie 31/03/2021. Wie reeds een aangifte van deze declaratie heeft gedaan maar waar er een wijziging van meer dan 20.000,00 euro is gebeurd in één van de reeds gedeclareerde categorieën moet wel opnieuw die declareren.
 • Maart-april-mei 2021: wegentaks* voor iedereen die een voertuig bezit – uiterste datum 31/05/2020.
 • Juni 2021: aangifte van de inkomst-/ personenbelasting voor residenten – uiterste datum voor het indienen van de declaratie 30/06/2021
  • Voorzie voldoende saldo op uw bankrekening voor het betalen van de verschuldigde belasting.
 • Juni 2021: aangifte vermogensbelasting voor residenten en geldt voor het wereldvermogen. Aangifte gebeurt op eigen initiatief en is verplicht als het vermogen bepaalde limieten*1 overschrijdt. Is het bruto vermogen groter dan 2.000.000,00 euro dien je altijd een aangifte te doen ook als in het netto vermogen (brutovermogen na aftrek van schulden) lager – uiterste datum voor het indienen van de declaratie 30/06/2021.
 • Juni 2021: aangifte vermogensbelasting voor niet-residenten en geldt voor het vermogen in Spanje. De belasting die in Spanje betaald dient te worden kan doorgaans in het eigen land verrekend worden. – uiterste datum voor het indienen van de declaratie 30/06/2021.
 • Juli-augustus-september-oktober: onroerend goed belasting*2 voor iedereen die een vastgoed bezit (woning, garage, berging, grond, andere)
 • December 2021: aangifte voor niet-residenten met Spaanse vastgoed. Deze aangifte kan gedurende het gehele kalenderjaar ingediend worden – uiterste datum voor het indienen van de declaratie is 31/12/2021.
  • Voorzie voldoende saldo op uw bankrekening voor het betalen van de verschuldigde belasting

*1Meer informatie kan u bij ons kantoor bekomen over waar welke limieten geldig zijn.

*2Dit zijn gemeentelijke of lokale taksen. Raadpleeg in uw eigen gemeente de exacte data wanneer dit verplicht is voor het vastgoed waar het gelegen is.

Delen
error: Content is protected !!