FAQ – Vraagbaak – Wie zoekt die vindt

FAQ – Vraagbaak – Wie zoekt die vindt

Veelgestelde vragen

Hieronder hebben we een lijst opgesteld met veel voorkomende onderwerpen in Spanje waarmee u als expattoeristbuitenlanderresident of niet-resident in contact komt.

vindt niet wat u zocht, onderaan deze lijst van de meest voorkomende onderwerpen vindt u een invulformulier om uw eigen vraag te stellen.


Wat is het NIE-nummer?

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJEROS

Wens je een eigendom aan te kopen of enkel te huren, een bankrekening te openen, water of electriciteit op je naam te zetten, een verzekering te onderschrijven of een auto op je naam te zetten? Je zal  in Spanje steeds  een NIE nummer nodig hebben.  Het is hét identificatie-nummer voor buitenlanders .

Het NIE document (Número de Identidad de Extranjero) is het identiteitsdocument voor personen die niet de Spaanse nationaliteit bezitten. Het document kan voor verschillende handelingen nodig zijn.

Aanvragen in het plaatselijke kantoor van de POLICIA NACIONAL of op de Spaanse ambassade in je thuisland.

Nut van een Spaans testament

De Spaanse wetgeving verschilt sterk van de Belgische of Nederlandse. Dat is goed om te weten wanneer u in Spanje gaat wonen en u daar wilt trouwen of kinderen wilt krijgen. In deze gevallen is het wel zo prettig dat u ondersteuning kunt krijgen van onze Nederlandssprekende adviseurs.

Binnen het Spaanse erfrecht wordt de nalatenschap geregeld die van belang is bij overlijden. Hoewel de Spaanse wet een verdelingsregeling kent, kunt u tot op zekere hoogte uw nalatenschap in een testament regelen.

Nadenken over uw eigen overlijden of het moeten regelen van de erfenis van een familielid of goede vriend, is voor veel mensen vaak een gevoelige kwestie. Wanneer er dan ook nog sprake is van een ander land en andere taal kan het nog ingewikkelder worden. Het is dan prettig als u kunt rekenen op een deskundige partij die u kan informeren en adviseren in uw eigen taal. Wij kunnen u vertellen wat u moet doen in Spanje bij een sterfgeval in de familie. Ook kunnen wij u informeren over het regelen van uw nalatenschap in Spanje en u helpen bij het opmaken van een testament in Spanje.

Bent u zelf erfgenaam en wilt u weten wat uw rechten zijn? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Wat is Residentie-Residencia en wanneer bent u dat?

Belgen of buitenlanders die zich in Spanje willen vestigen en dus meer dan 183 dagen per jaar in Spanje zullen vertoeven, zullen zich moeten inschrijven in het Spaanse bevolkingsregister.

Dit heeft voor gevolg dat u zich ook moet inschrijven in het Spaanse zorgsysteem en dat u belastingplichtig zal worden in Spanje.

De Residentenkaart

In Spanje zijn anno 2021-2022 bijna 6 miljoen buitenlanders die of een ‘certificado de registro’ of een ‘tarjeta de residencia’ hebben in Spanje. Daaronder bevinden zich ook bijna 114 duizend Nederlanders en Belgen met een ‘groen kaartje’ of groen A4tje.

In totaal zijn er in Spanje 5.922.196 buitenlanders die officieel geregistreerd staan en of een ‘certificado de registro’ of een ‘tarjeta de residencia’ hebben waarmee ze kunnen aangeven dat ze staan ingeschreven bij de ‘Oficina De Extranjería’ van de Policía Nacional.

De Empadronamiento – de “Padron”

Op het gemeentelijke bevolkingsregister, meestal in het gemeentehuis – Ayuntamiento, kan je gaan om bijvoorbeeld je woonplaats aan te vragen (in het Spaans: empadronamiento). De pardon is dus een bewijs van je woonplaats. Voordat je fysiek naar het kantoor gaat, moet je waarschijnlijk een afspraak maken.

Je kunt ook de officiële website bekijken voor de regio waar je naartoe verhuist om de juiste documenten te vinden en het registratieformulier in te vullen. Elke provincie is in deze kwestie zelfregulerend, dus er is geen centrale database of website voor Spanje als geheel.

Centro de salud

Gezondheidscentrum en ziekenhuis – Wanneer je van stad of wijk in dezelfde plaats verandert, verandert ook het medische centrum waar je geregistreerd staat (zowel het gezondheidscentrum als het ziekenhuis).

Om je te registreren bij je nieuwe plaatselijke gezondheidscentrum, ga je naar het dichtstbijzijnde kantoor van de Seguridad Social. Je kunt hier meer informatie krijgen.

Permiso de conducir – Het Spaanse rijbewijs voor wie resident is

Het Spaanse rijbewijs – Als je een Spaans rijbewijs hebt omdat je resident bent geworden, is het belangrijk dat het Dirección General de Tráfico je gegevens heeft zodat je de berichten juist kunt ontvangen, ook als het adres niet wordt weergegeven op het rijbewijs zelf.

Het rijbewijs aanvragen houdt enkele administratieve procedures in en tevens een psycho-medische test.

Ik ben gepensioneerd en ik woon in een ander EU-land. Welk land is verantwoordelijk voor mijn gezondheidszorg?

Het land dat uw pensioen betaalt, is ook verantwoordelijk voor uw gezondheidszorg. Ontvangt u een pensioen van meer dan één land en woont u in een van deze landen, dan is dat woonland verantwoordelijk voor uw ziektekostendekking en die van uw gezinsleden.

Ontvangt u geen pensioen of andere inkomsten van het land waar u woont, dan krijgen u en uw gezin daar medische zorg als u in het land dat uw pensioen betaalt ook recht zou hebben op die zorg.

Ik ben gepensioneerd en ik ga in een ander EU-land wonen. Wat moet ik doen om in het buitenland naar de dokter te kunnen wanneer dat nodig is?

Als u als gepensioneerde in een ander EU-land gaat wonen, hebt u daar recht op gezondheidszorg onder dezelfde voorwaarden als de inwoners van dat land. U moet een S1-formulier aanvragen bij uw nationale zorgverzekeraar in het land dat uw pensioen betaalt. Met dit formulier moet u zich registreren bij de zorgverzekeraar in het land waar u gaat wonen.

Hoeveel bedragen mijn aankoopkosten in Spanje voor een nieuwbouw?

 • +/- 14% van de verkoopprijs
 • 10% BTW
 • 1,5% registratierechten
 • 1,21% kosten advocaat btw incl. (min. € 1.200)
 • Bijkomende kosten (notaris, register, fiscale zegels, …)

Hoeveel bedragen mijn aankoopkosten in Spanje voor een wederverkoop?

 • Tussen de 12% en de 15% van de verkoopprijs
 • Transfertaksen verschillend per regio: Costa del Sol: 8% transfertaks; Costa Blanca: 10% transfertaks
 • 1,5% registratierechten
 • 1,21% kosten advocaat btw incl. (min. € 1.200)
 • Bijkomende kosten (notaris, register, fiscale zegels, …)

Eigendom in Spanje maar elders binnen de EU woonachtig, met welke belastingen moet ik rekening houden?

Er zijn verschillende soorten belastingen waaraan u als eigenaar in Spanje wordt onderworpen:

 • De onroerende voorheffing – ook wel de kadastrale belasting genoemd: tussen € 400 en € 800/jaar, afhankelijk van het type woning.
 • Belasting voor niet-ingezetenen – ook gekend onder de niet-residententaks of het modelo 210: Spanje heft een belasting op de inkomsten van tweede woningen, de zogenaamde “impuesto sobre la renta de los no residentes”. Deze belasting is van toepassing op u, ongeacht of u uw tweede woning verhuurt of niet. Het tarief voor de aangifte van sinds 2015 is 19% van 1,1% van de kadastrale waarde van het onroerend goed.
 • De vermogenswinstbelasting is vastgesteld voor niet-ingezetenen en bedraagt 19%. “Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”: lokale belasting op de waardevermeerdering van de grond bij aankoop van een onroerend goed van een niet-ingezetene. Het bedrag is afhankelijk van de kadastrale waarde van de grond, de periode waarin het perceel in het bezit was van de vorige eigenaar en de gemeente.
 • Let op dat u ook in uw woonland het feit dat u vastgoed heeft moet melden/aangeven. Raadpleeg daarom de regels omtrent de internationale aangifte bij uw lokale belastingkantoor.

Wat is IBI? Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Iedere eigenaar van een onroerend goed in Spanje (een woning, garage, berging, …) dient jaarlijks de onroerendgoedbelasting ofwel in het Spaans Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) te betalen. Heeft uw onroerend goed een apart kadasternummer, dan zal er jaarlijks onroerendgoedbelasting op geheven worden.

De hoogte van de IBI wordt door de gemeente van de plaats vastgesteld waar het onroerend goed gelegen is en ligt tussen de 0.3% en 0,9% over de kadastrale waarde (valor catastral) van het onroerend goed. Stel u heeft een woning in Madrid maar ook een buitenverblijf aan de kust dan zullen er over beide woningen een onroerendgoedbelasting geheven worden dewelke kan verschillen in aanslagvoet.

De IBI geldt voor Spanjaarden, residenten en niet-residenten die een eigen woning hebben waarbij de hoogte van deze belasting afhankelijk is van de kadastrale waarde van de woning. Deze waarde wordt bepaald door de gemeente waar het onroerend goed gelegen is. De hoogte van de belasting is onderhevig aan wijzigingen. Het is niet ongebruikelijk dat er op soms aanzienlijke verhogingen van de valor catastral plaatsvinden, omdat gemeenten ernaar streven om de valor catastral dichter aan te laten sluiten bij de reële marktwaarde van het onroerend goed.

De gemeente stuurt deze jaarlijkse belastingaanslag meestal tussen juni en september met daarop het te betalen bedrag en de kadastrale waarde samen met het nummer van het onroerend goed. Deze aanslag kan in persoon bij de gemeente betaald worden (zeker de eerste keer) waarna men opdracht kan geven dat dit automatisch van de bankrekening gehaald kan worden in de toekomst.

U heeft dus geen tussenpersoon meer nodig om deze belasting te betalen. Veel advocatenkantoren of gestors rekenen u extra aan om dit voor u in orde te houden terwijl dit dus automatisch kan betaald worden. Het is zo dat u via de IBAN-norm voor betalingen over de grenzen heen u deze som perfect via uw bankrekening van uw woonplaats kan automatiseren, een reden te meer om de toch meestal met hoge kosten beladen bankrekening in Spanje stop te zetten.

Hoe werkt de zorgsector in Spanje?

We kunnen onderscheid maken tussen de publieke zorg en de particuliere zorg. Elke inwoner van Spanje die premie afdraagt aan het sociale zekerheidsstelsel in Spanje (Seguridad Social) of premie afdraagt in België of Nederland in geval van een uitkering of pensioen, heeft recht op publieke zorg. 

Publieke zorg in Spanje houdt in dat je een publiek ziekenhuis, huisarts en specialist kunt bezoeken. Een specialist kun je niet zomaar bezoeken, hier heb je een doorverwijzing voor nodig en dat kan soms maanden duren.

Omdat het systeem van de publieke zorg niet altijd goed werkt (moeilijk verkrijgen van een doorverwijzingonpersoonlijke zorg, lange wachttijden, de taalbarrière, slechte hygiëne, etc.) sluiten veel mensen naast de publieke zorg ook een particuliere zorgverzekering af

Kiest u ervoor om een particuliere zorgverzekering af te sluiten, maar u betaalt al premie voor de Seguridad Social, dan betaalt u in feite dubbele premie. Dit is toegelaten en op die manier kan u van beide systemen gebruikmaken.

Waarom zou ik een particuliere ziektezorgverzekering afsluiten?

Heeft u slechte ervaringen opgedaan met de publieke zorg, of wilt u kwaliteitsnelheid en gemak, dan kiest u voor een particuliere zorgverzekering. Artsen en specialisten (ook in privé-ziekenhuizen) spreken naast Spaans meestal goed Engels of soms Duits, Frans of Nederlands, met name in de kustgebieden waar veel buitenlanders wonen. 

Andere redenen zijn:

 • U heeft geen doorverwiizing nodig voor een specialist
 • Wachttijden voor een bezoek aan een specialist of een operatie zijn veel korter dan bij de Seguridad Social
 • Bij spoedgevallen wordt u direct geholpen
 • Nieuwe technologieën en technologieën aanwezig bij privé-ziekenhuizen
 • U kunt rekenen op hygiëneluxeservice en een goede behandeling in een privé ziekenhuis.
 • Privé-kamer bij ziekenhuisopname, inclusief verblijfplaats partner

De particuliere zorgverzekeraars zijn niet verplicht om u te accepteren wanneer u bestaande aandoeningen heeft. Bestaande aandoeningen worden bijna altijd (voor een bepaalde tijd of volledig) uitgesloten. Voor behandelingen van ziektes of bestaande aandoeningen kunt u terecht bij de Seguridad Social wanneer u hier recht op heeft.

Sluit daarom een particuliere ziektekostenverzekering af wanneer u nog gezond bent. Ziektes of aandoeningen die u krijgt nadat u een particuliere verzekering heeft afgesloten worden wel vergoed. 

Wij verhuizen naar Spanje, welke verzekeringen zijn belangrijk?

Allereerst is een ziektekostenverzekering een must. Informeer hier tijdig naar want het systeem in Spanje werkt anders dan in België of Nederland. Geef duidelijk aan wat uw gezondheidsverleden is en wat uw wensen zijn.

Daarnaast is de vraag of u een huis gaat kopen of huren. In beide gevallen dient u uw inboedel te verzekeren. Een opstalverzekering is nodig wanneer je een huis gaat aankopen. Kijk zeker na of u voldoende bent gedekt voor uw burgerlijke aansprakelijkheid, dat is uw dekking voor schade aan derden.

Een (doorlopende) reisverzekering mag ook niet ontbreken als u op reis gaat binnen Spanje zelf of buiten Spanje. Daarnaast is een overlijdensrisicoverzekering geen overbodige luxe om financiële stress te voorkomen bij het vroegtijdig overlijden van uw partner.

EHIC-kaart: Europese verzekeringskaart

Heeft u zorg nodig binnen Europa? Om te voorkomen dat u moet bijbetalen of kosten moet voorschieten, kunt u een Europese verzekeringskaart aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars gebruiken de Engelse afkorting van de kaart: EHIC (European Health Insurance Card).

Voor wie is deze kaart? Degenen die recht hebben op medische bijstand en hun afhankelijke begunstigden die voldoen aan de vereisten van de Spaanse wet en de EU-regelgeving inzake sociale zekerheid.

Als u deze kaart laat zien, heeft u recht op openbare zorg in Europa. Met deze kaart kunt u geen beroep doen op zorg in een privékliniek.

Voor meer informatie raadpleeg deze Spaanse informatieve website van de Sociale Zekerheid die u over de EHIC-kaart meer info geeft:

www.infoSpanjeoverSpaanseEHICkaart.com

Zijn verzekeringen gekoppeld aan de index?

Ja, verzekeringen wordt automatisch geïndexeerd. Ziektezorgverzekeringen worden tevens gekoppeld aan de gezondheidsindex. De hoogte van het verzekerde bedrag wordt dan verhoogd met de inflatie.

Dit betekent echter niet dat hiermee u voldoende verzekerd bent. De indexering houdt immers geen rekening met een verbouwing of nieuwe luxe producten die u tussentijds koopt. Ga dus regelmatig na of u nog voldoende verzekerd bent.

Groene kaart verplicht in Spanje?

Binnen de Europese Unie is een groene kaart op reis niet meer verplicht. Reist u met de auto buiten Europa, bijvoorbeeld naar Marokko, dan heeft u wel een groene kaart nodig.

Op de groene kaart staat onder andere in welke landen u verzekerd bent, welk kenteken verzekerd is, in welke periode de verzekering geldig is en natuurlijk het groene kaart nummer.

Wij raden aan om altijd uw autopolis of een kopie hiervan in uw auto te bewaren.

Verkeersboetes in Spanje consulteren en betalen

Boetes worden in Spanje geregistreerd op uw NIE-nummer. Heeft u een boete en werd u op het gegeven moment niet gestopt om de boete te betalen dan zal/kan u deze per post toegestuurd worden. Maar we weten dat de post soms adressen niet lokaliseerd zeker als het gaat om nieuwbouwzones of golfcomplexen.

Daarom is het goed als u een vermoeden heeft dat u een boete heeft opgelopen dit te controleren bij bijvoorbeeld de DGT (Verkeersdienst) of via een algemene website. Hieronder voor u de links:

DGT – Boetes opzoeken en betalen

Buscamultas – Enkel consulteren

Wat met ouderenzorg in Spanje?

De publieke ouderenzorg in Spanje is in alle gevallen minder qua kwaliteit dan in België of Nederland: er bestaat slechts berperkte thuiszorg (huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging), er bestaan geen verzorgingshuizen in Spanje en de verpleeghuizen lijken op ziekenhuizen. Er is maar een heel beperkt aanbod in zorgtehuizen die privé beheerd worden.

De reden waarom de ouderenzorg in Spanje niet echt ontwikkeld is, heeft wellicht te maken met het feit dat het merendeel van de ouderen verzorgd wordt door familie (mantelzorg).

Welke ondernemingsvormen en/of rechtsvormen bestaan er in Spanje?

Bij het starten van een onderneming speelt het juridische aspect een belangrijk rol. Daarin wordt onder andere namelijk bepaald welke rechten en plichten een ondernemer in Spanje heeft.  Afhankelijk van het soort onderneming, de mate van investering en andere omstandigheden wordt een rechtsvorm gekozen.

De rechtsvormen in Spanje hebben tot op zekere hoogte gelijkenissen met de rechtsvormen in België of Nederland. De drie belangrijkste rechtsvormen zijn de volgende:

 • Autonomo: hierbij dient de ondernemer zich o.a. in te schrijven in de Spaanse kamer van koophandel. Deze vorm van ondernemen heeft sterke gelijkenissen met die van de Nederlandse eenmanszaak (zelfstandige).
 • Sociedad Limitada: bij deze rechtsvorm dient de ondernemer een startkapitaal van 3.000,00 euro te storten op een Spaanse bankrekening.. Na de oprichting is de onderneming vrij om dit kapitaal te gebruiken. De ondernemer heeft een beperkte aansprakelijkheid tot de hoogte van het startkapitaal. Deze rechtsvorm heeft veel gelijkenissen met die van de besloten vennootschap.
 • Sociedad Anónima: deze rechtsvorm toont veel gelijkenissen met die van de Sociedad Limitada. Sommige eisen zijn echter hoger. Zo is het startkapitaal 60.000,00 euro, welke op een Spaanse bankrekening dient te worden gestort. Ook bij deze rechtsvorm is de onderneming vrij om dit kapitaal na het storten te gebruiken als werkkapitaal. Verder heeft ook hier de ondernemer een beperkte aansprakelijkheid tot de hoogte van het startkapitaal. Deze rechtsvorm heeft veel gelijkenissen met die van de naamloze vennootschap.

SEPA – Single Euro Payments Area

Europa heeft inmiddels reeds een eigen gezamenlijke betaalmarkt waar we overal op dezelfde manier kunnen betalen. Dit systeem heet SEPA Single Euro Payments Area, en dat omvat alle landen binnen de EU aangevuld met landen zoals Noorwegen, IJsland en andere leden van de Europese Economische ruimte. Het idee begon al in 1999 maar vond pas zijn intreden in 2007 en in 2011 verving het zelfs de nationale betalingen. Dit zou alles vergemakkelijken binnen de EU of toch niet.

Het SEPA systeem is ontwikkeld om eurobetalingen in dit gebied op eenzelfde manier te laten gebeuren aan de hand van standaarden voor zowel rekeningnummer en betaalmiddelen. Het IBAN-nummer, overschrijvingen als andere betaalmanieren voor binnenlandse en grensoverschrijdende eurobetalingen verlopen op deze manier hetzelfde. Dit heeft voordelen voor iedereen die betalingen in het buitenland of betalingen vanuit het buitenland ontvangt of uitvoert.

De richtlijn heeft vooral betrekking op het uitwisselen van rentegegevens tussen de landen van de EU maar ook met een aantal landen binnen het gebied. In realiteit is het ook een manier om binnen de EU uw betalingsverkeer op een eenvoudigere manier te controleren.

Bron: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

Delen