Invulformulier M210 – Niet-residententaks

Invulformulier M210 – Niet-residententaks
Aangifte M210 / De Niet-residententaks
Vul de gegevens hieronder in zodat wij correct uw aangifte kunnen indienen.

Persoonlijke gegevens

Hoe kunnen we u contacteren?

Info over diegene die een declaratie gaat doen

Bent u in de loop van het vorige kalenderjaar resident geworden in Spanje?

Gegevens die we nodig hebben voor de declaratie

Click or drag a file to this area to upload.
Dit is het betalingsbewijs van uw kadastraal vermogen dat in het vorige kalenderjaar geheven werd. U kan dit ook sturen via e-mail naar tax@segurantis.com.
Click or drag a file to this area to upload.
Dit kan ook per email naar tax@segurantis.com
Ik verklaar dat ik de Algemene voorwaarden van Segurantis / DVN en collega's heb gelezen en begrepen. AV = Disclaimer en Privacybeleid.
Delen