Invulformulier M210 – Niet-residententaks

Aangifte M210 / De Niet-residententaks
Vul de gegevens hieronder in zodat wij correct uw aangifte kunnen indienen.

Persoonlijke gegevens

Uw Spaans nationaal nummer terug te vinden op het N.I.E.-certificaat. Dit nummer begint en eindigt met een letter. Bijvoorbeeld Y9999999-X.
Hoe kunnen we u contacteren?

Info over diegene die een declaratie gaat doen

Bent u in de loop van het vorige kalenderjaar resident geworden in Spanje?
Waarde berekend op de referentiewaarde in het kadaster.

Documenten die we nodig hebben voor de declaratie

Ik verklaar dat ik de Algemene voorwaarden van Segurantis / DVN en collega’s heb gelezen en begrepen. Segurantis en haar team kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in uw documenten, noch in de reeds eerder gedane declaraties door uzelf of andere personen.

De informatie die Segurantis en haar team van u vraagt hebben zij nodig om de declaratie voor u in orde te kunnen maken. Missen wij informatie dan behouden wij het recht uw declaratie te weigeren.

U verklaart bij het ondertekenen van dit formulier dat alle informatie door u voorzien correct en geactualiseerd is.
Delen