Inkomsten uit België? Vergeet de aangifte in de Belasting NIET-INWONERS niet

Inkomsten uit België? Vergeet de aangifte in de Belasting NIET-INWONERS niet

Het “BNI-Belasting niet-inwoners” (BNI) verwijst naar de belasting die wordt geheven op het inkomen van niet-inwoners van België die een inkomen genereren in België. In andere woorden, het is de aangifte voor personen die geen fiscale woonplaats in België hebben, maar wel (of niet) belastbaar inkomen uit Belgische bronnen ontvangen.

De specifieke regels en tarieven kunnen variëren, afhankelijk van het type inkomen (bijvoorbeeld: inkomsten uit onroerend goed gelegen in België, inkomsten uit arbeid in België, pensioenen, uitkeringen, …). Ook kunnen er bepaalde vrijstellingen of verminderingen van toepassing zijn, afhankelijk van bilaterale belastingverdragen tussen België en andere landen. Kortom, elke euro die uit België vertrekt en naar uw bankrekening wordt gestuurd moet gedeclareerd worden en dat geldt voor IEDEREEN.

Hou er rekening mee dat de laatste dag voor het declareren van deze aangifte 24/11 is van het lopende kalenderjaar. Het niet invullen kan boetes en zelfs het schrappen van de inkomsten tot gevolg hebben.

Als u specifieke vragen heeft over de BNI-Belasting niet-inwoners in België, zoals tarieven, aftrekposten, of hoe u deze belasting kunt aangeven, raad ik u aan contact op te nemen met een Belgische belastingadviseur of de Belgische belastingdienst voor de meest actuele informatie: email naar tax.belgium@minfin.fed.be of bel naar 0032 2 572 57 57.

Delen