Sponsors @ Finca Castellana

Sponsors @ Finca Castellana

Een verdiende dank u aan de mensen van CinBar voor hun gift

Bij Segurantis werken we samen met verschillende goede doelen en jaarlijks gaat er een groot deel van onze energie en budget naar hen die het vooral in deze tijd broodnodig hebben. Maar zo mogen we ons zeer gelukkig prijzen dat onze partners dezelfde waarden en normen hanteren.

Daarom dat we even graag de aandacht vestigen op de dieren in nood organisatie Finca Castellana en CinBar, de vastgoedkantoor van Bart en Cindy.

CinBar heeft recent een mooie bijdrage geleverd van 200,00 euro aan de Finca Castellana. In plaats van een vergoeding in ontvangst te mogen nemen van ons voor bewezen diensten schonken zij hun som aan de Finca Castellana. En in deze tijden, waar zij niet kunnen rekenen op hun evenementen om wat centjes in de kassa te krijgen, is dat meer dan welkom.

Zelf een gift of een schenking doen?

Wenst u meer info over een gift of een schenking aan een goed doel in Spanje? Neem gerust contact met ons op omtrent dit onderwerp. Segurantis heeft ervaring in het opstellen van giften en schenkingen aan goede doelen.

Zo heeft Segurantis in 2020 via één van haar klanten een schenking van een appartement volbracht ter waarde van een 150.000,00 euro voor de Finca Castellana.

Delen