Modelo 720 – laatste aanpassing 16-01-2022

Modelo 720 – laatste aanpassing 16-01-2022

U woont in Spanje? Denk aan de vermogensbelasting of het modelo 720!

Bent u fiscaal resident in Spanje dan is men als expat of buitenlander die resident is verplicht vermogen buiten Spanje dat de 50.000,00 euro overstijgt aan te geven. Dat doet men in Spanje via het ‘modelo 720’ – Declaración informativa sobre bienes y drecechos situados en el extranjero – ofwel belastingformulier 720. Dit formulier moet voor 31 maart worden ingeleverd en dient in principe als informatie voor de Spaanse belastingdienst.

Wat is het model 720?

‘Modelo 720’ kan omschreven worden als belastingformulier 720 dat een jaarlijkse verplichting is onder voorwaarden. Het is een aangifte dat moet worden ingevuld als u een buitenlands vermogen heeft dat de 50.000,00 euro overschrijdt in volgende 3 categorieën:

1ste categorie: bank- en traditionele spaarrekeningen – in totaliteit geldrekeningen waarover u meteen kan beschikken indien nodig

2de categorie: participaties – aandelen, fondsen, obligaties, levensverzekeringen, pensioenfondsen en tijdelijke rentes

3de categorie: onroerende goederen : eigendommen of rechten op onroerende goederen (in bezit, door aankoop, via erfenis of schenking)

Indien het vermelde bedrag van 50.000 euro niet wordt overschreden (per categorie apart), wordt men vrijgesteld van de informatieplicht over zaken en rechten in het buitenland.

Na de eerste aangifte hoeft men de jaren daarop alleen nog het modelo 720 inleveren als de balans in één van de categorieën is gewijzigd met een waarde van 20.000 euro ten opzichte van de vorige aangegeven waardes in de reeds gedane declaratie (-s). Enkele voorbeelden waarom uw situatie gewijzigd kan zijn:

  • U heeft een eigendom verkocht of gekocht in het buitenland
  • Uw beleggingen zijn vervallen of verkocht
  • U heeft een uitkering van een levensverzekering
  • U heeft een bankrekening afgesloten of geopend
  • In één van de categorieën is de waarde boven de 50.000,00 euro gestegen

Waarom het model 720?

Deze aangifte is een aanpassing van de belastingwet als deel van de regelgeving die als doel heeft frauduleuze activiteiten in Spanje te vervolgen. Sinds 1 januari 2013 is het verplicht informatie te geven over de goederen en rechten die iemand heeft in het buitenland.

Wie moet deze verklaring indienen? 

Alle (natuurlijke) personen die resident zijn in Spanje en langer dan 183 dagen in Spanje verblijven maar ook buitenlandse vennootschappen en commerciële vestigingen moeten het formulier invullen. De voorwaarde daarbij is wel dat het om elke categorie gaat om bedragen die boven de 50.000 euro liggen.

Als u nog nooit een formulier 720 hebt ingediend, maar u weet dat u vermogen bezit in een van de hierboven vermelde groepen waarbij het minimumbedrag werd overgeschreden, dan is het uiterst belangrijk dat u dit toch nog opgeeft. De boetes voor niet-naleving hiervan kunnen oplopen tot 10.000 € of meer.

Stel dat u erfgenaam bent van iemand die in het verleden het model 720 heeft gedeclareerd dan heeft u de plicht als erfgenaam uzelf te informeren en informatie te delen over de uitdoving van dit of deze vermogensklassen.


Wanneer in te dienen?

De aangifte moet gebeuren tussen 1 januari en 31 maart. Het is daarbij belangrijk dat het formulier correct en op tijd wordt ingevuld want onvolledig en te laat kan beboet worden met boetes die erg hoog kunnen oplopen.

bron – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_720.shtm

Belasting op de aangifte?

Dit model brengt geen belastingbetaling met zich mee. Echter als het totaal vermogen (binnenlands + buitenlands) een bepaalde grens overschrijdt (we nemen als basiscriteria 700.000,00 euro) dan zal er jaarlijks wél vermogensbelasting betaald moeten worden. Is dit bij u het geval neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Sancties en boetes?

Weliswaar is het modelo 720 louter als informatief bedoeld, doet men dit echter niet dan kan het flink bestraft worden met minimumboetes van 10.000 euro tot 150% van de niet-aangegeven waarde van de buitenlandse activa. Geeft men de aangifte te laat op (dus na 31 maart) of foutief en niet compleet ingevuld dan kan ook dat beboet worden met 1.500 euro of meer. Het is dus als Spaans resident met vermogen in een ander land belangrijk dat men het modelo 720 in acht neemt.

Er is heel wat discussie over deze aangifte maar deze blijken nu van de baan (anno 2022). Het enige wat niet correct was volgens de EU was de hoogte van de boetes die op het niet of foutief aangeven stonden maar deze zijn nu conform wat de EU voorschrijft. Waar voordien de boete tot 150 % van de niet gedeclareerde waarde kon bedragen mag deze nu niet meer dan 50 % zijn en de formele of gangbare boetes circuleren rond de 150 euro tot 250 euro per niet gedeclareerd vermogen. Tevens zullen ook misdrijven tegen deze fiscale aangifte na 4 jaar verjaren als zouden wij dit toch met een korrel zout nemen.

Hoe indienen?

Wenst u te weten of u in aanmerking komt voor deze aangifte? Segurantis helpt u hiermee. U kan vrij gebruik maken van onze “Declaratie checker” via onderstaande knop:


Bent u tot de conclusie gekomen dat u in aanmerking komt voor deze declaratie of dat er een wijziging dient te gebeuren in een vorige declaratie of declaraties neem dan gerust contact met ons. We zullen u dan informeren over onze tarieven voor het invullen van deze fiscale verplichting. Ter info: 15 maart is de laatste dag dat u met uw informatie tot bij ons kan komen. Aanvragen die nadien gebeuren zullen wij niet meer behandelen.

Delen