Modelo 720 – M 720

Modelo 720 – M 720

U woont in Spanje? Denk aan de vermogensbelasting of het modelo 720!

Bent u fiscaal resident in Spanje dan is men als expat of buitenlander die resident is verplicht vermogen buiten Spanje dat de 50.000,00 euro overstijgt aan te geven. Dat doet men in Spanje via het ‘modelo 720’ – Declaración informativa sobre bienes y drecechos situados en el extranjero – ofwel belastingformulier 720. Dit formulier moet voor 31 maart worden ingeleverd en dient in principe als informatie voor de Spaanse belastingdienst.

Wat is het model 720?

‘Modelo 720’ kan omschreven worden als belastingformulier 720 dat een jaarlijkse verplichting is onder voorwaarden. Het is een aangifte dat moet worden ingevuld als u een buitenlands vermogen heeft dat de 50.000,00 euro overschrijdt in volgende 3 categorieën:

1ste categorie: bank- en traditionele spaarrekeningen – in totaliteit geldrekeningen waarover u meteen kan beschikken indien nodig

2de categorie: participaties – aandelen, fondsen, obligaties, levensverzekeringen, invaliditeitsverzekeringen, pensioenfondsen en tijdelijke rentes

3de categorie: onroerende goederen : eigendommen of rechten op onroerende goederen (in bezit, door aankoop, via erfenis of schenking)

Indien het vermelde bedrag van 50.000 euro niet wordt overschreden per categorie, wordt men vrijgesteld van de informatieplicht over zaken en rechten in het buitenland.

Na de eerste aangifte hoeft men de jaren daarop alleen nog het modelo 720 inleveren als de balans van elke categorie is gewijzigd met een waarde van 20.000 euro ten opzichte van het jaar daarvoor.

Waarom het model 720?

Deze aangifte is een aanpassing van de belastingwet als deel van de regelgeving die als doel heeft frauduleuze activiteiten in Spanje te vervolgen. Sinds 1 januari 2013 is het verplicht informatie te geven over de goederen en rechten die iemand heeft in het buitenland.

Wie moet deze verklaring indienen? 

Alle (natuurlijke) personen die resident zijn in Spanje en langer dan 183 dagen in Spanje verblijven maar ook buitenlandse vennootschappen en commerciële vestigingen moeten het formulier invullen. De voorwaarde daarbij is wel dat het om elke categorie gaat om bedragen die boven de 50.000 euro liggen.

Wanneer in te dienen?

De aangifte moet gebeuren tussen 1 januari en 31 maart. Het is daarbij belangrijk dat het formulier correct en op tijd wordt ingevuld want onvolledig en te laat kan beboet worden met boetes die erg hoog kunnen oplopen.

bron – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_720.shtm

Belasting op de aangifte?

Dit model brengt geen belastingbetaling met zich mee. Echter als het buitenlands en totaal vermogen een bepaalde grens overschrijdt (we nemen als basiscriteria 700.000,00 euro) dan zal er jaarlijks wél vermogensbelasting betaald moeten worden. Is dit bij u het geval neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Sancties en boetes?

Weliswaar is het modelo 720 louter als informatief bedoeld, doet men dit echter niet dan kan het flink bestraft worden met minimumboetes van 10.000 euro tot 150% van de niet-aangegeven waarde van de buitenlandse activa. Geeft men de aangifte te laat op (dus na 31 maart) of foutief en niet compleet ingevuld dan kan ook dat beboet worden met 1.500 euro of meer. Het is dus als buitenlandse resident met vermogen in een ander land belangrijk dat men het modelo 720 niet vergeet.

Hoe indienen?

Wenst u te weten of u in aanmerking komt voor deze aangifte? Segurantis helpt u hiermee. U kan vrij gebruik maken van onze “Declaratie checker” via onderstaande knop:

Delen
error: Content is protected !!