Aangifte personenbelasting 2022

Aangifte personenbelasting 2022

De jaarlijkse aangiftes model 100 en model 714

Woont u in Spanje dan heeft u ongetwijfeld al gehoord over model 100 en / of model 714. Beide modellen zijn namelijk belangrijk voor inwoners van Spanje en gaan over het aangeven van uw wereldinkomen en uw wereldvermogen. Tussen 6 april tot ten laatste 30 juni kan u deze inkomsten en bezittingen aangeven.

Het modelo 100

Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual.

Eens Spanje uw vaste residentie is geworden dan valt u onder de categorie Spaans ingezetene, Spaans resident of ook wel fiscaal resident. Dit wil zeggen dat u in Spanje fiscale verplichten heeft – Spanje beschouwd u als fiscaal resident als u meer dan 183 + 1 dag in Spanje verblijft (dat kan aaneensluitend zijn of met tussenpauzen). Let op: als fiscaal resident zijn er verschillen in verplichtingen, het kan zijn dat u enkel een aangifte moet doen van uw inkomsten of het kan zijn dat u ook belastingen moet betalen. Dit hangt af van verschillende factoren.

Wordt u in Spanje beschouwd als fiscaal resident dan dient u van uw wereldwijd inkomen aangifte te doen aan de Spaanse fiscus tussen begin april van het lopende kalenderjaar tot het einde van juni van het lopende kalenderjaar (30 juni is de laatste dag). Iemand die in Spanje meer als 183 +1 dag per jaar verblijft, ook al heeft hij nog geen residentie aangevraagd wordt door de Spaanse fiscus aanschouwd als fiscaal resident!

In Spanje is de inkomstenbelasting progressief (d.w.z de aanslag stijgt per schijf in relatie tot de hoogte van uw ontvangen inkomsten). Voor de inkomsten van het vorige kalenderjaar = fiscaal jaar zijn de geldende tarieven sinds 2020 tussen de 19% – 45%. U kan als Spaans inwonende tot een bepaald bedrag aan hypotheekkosten (rente en aflossingen van de eerste en enige woning in Spanje) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Hieronder de tabel van de inkomstenschijven en de verschuldigde belasting per schijf in relatie tot het percentage dat de fiscus neemt. Hierop zijn nog vrijstellingen van toepassing en leeftijd met gezinssituatie bepalen mede uiteindelijk wat u verschuldigd bent. Voor 2022 zijn er geen wijzigingen in de percentages ten opzichte van het jaar voordien.

Belangrijke opmerking: Geniet u bijvoorbeeld een inkomen (pensioen, rente, dividenden, rendementen,…) dat belast is aan de bron dan betaald u in Spanje geen belastingen meer op deze inkomsten enkel en alleen als er tussen Spanje en dat land een akkoord is om dubbele belasting te vermijden.

Belangrijke opmerking omtrent het getal 22.000 euro en de vrijstelling!

Wat heeft dit te maken met wie een belastingaangifte voor ingezetenen/residenten in Spanje moet doen? Dit is een van die gebieden waar cijfers de verwarring alleen maar hebben vergroot. De kwestie van wie een belastingaangifte voor ingezetenen moet indienen, is in de loop der jaren nogal verward geweest door de publicatie van het bedrag, € 22.000 als drempel.

Sommige mensen hebben het idee dat als uw inkomen lager is, u geen aangifte hoeft te doen. Verschillende publicaties van nieuwsbronnen berichten maar de halve realiteit van dit thema of hun uitleg is niet volledig. Jaarlijks zorgt dit voor verwarring en eindeloze discussies. Bij deze zullen we het u voor eens en altijd duidelijk maken.

U bent alleen vrijgesteld van het betalen van € 22.000 als u in dienst bent van slechts één werkgever en al Spaanse bronbelasting betaalt terwijl u verdient. Een situatie die voor heel weinig expats geldt.

Dus het correct indienen van uw aangifte vermijdt enerzijds dat u kan beboet worden door het niet aangeven of verkeerd aangeven maar een aangifte heeft ook voordelen. Het presenteren van jaarlijkse belastingaangiften maakt het verkrijgen van een attest van fiscaal ingezetenschapEl certificado de Residencia Fiscal – een stuk makkelijker. Het attest van fiscale ingezetenschap is wat nodig is in het geval van het claimen van ingezetenschap voor verervingsdoeleinden. U hebt er ook een nodig om ervoor te zorgen dat er geen retentie van 3% is als u uw Spaanse woning verkoopt als een Spaanse belastingplichtige.

Het modelo 714

Modelo 714. Impuesto sobre el Patrimonio. Declaración y documento de ingreso

Je bent verplicht om op eigen initiatief, jaarlijks voor 30 juni, aangifte vermogensbelasting in Spanje te doen als je vermogen groter is dan de vrijstellingen die Spanje kent.

Als je bruto vermogen (je vermogen zonder aftrek van schulden) meer is dan 2 miljoen euro is dien je altijd aangifte te doen, ook als valt je netto vermogen (na aftrek van schulden) onder de vrijstellingen.

Residenten dienen aangifte te doen over het vermogen dat zij hebben in Spanje en in andere landen. Niet residenten hoeven alleen de bezittingen op te geven die zij in Spanje hebben. De belasting die in Spanje betaald dient te worden kan doorgaans in het eigen land verrekend worden.

Men hoeft als resident en niet-resident pas een vermogensbelasting te betalen als men een vermogen heeft boven de 700.000 euro met vrijstelling voor een eigen (hoofd)woning (vivienda habitual) 300.000 euro (geldt niet voor niet-residenten want die hebben geen hoofdwoning in Spanje).

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Segurantis kan voor u de personenbelasting in orde houden voor zowel residenten als niet-residenten in Spanje. Neem gerust contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Delen