Resident worden in Spanje – Waar begint u?

Resident worden in Spanje – Waar begint u?

Wanneer bent u resident?

Dit is een begrip die dikwijls voor verwarring zorgt omdat er in Spanje eigenlijk 2 vormen van residenties bestaan. De eerste vorm is de fiscale residentie die binnen heel Europa eigenlijk gelijklopend is (informatie vindt u terug op www.europa.eu => Inkomstenbelasting in het buitenland) en een andere vorm is de juridische residentie waarbij u dus een certificaat krijgt (tegenwoordig is dit het groene residentiekaartje) en waarmee u dikwijls meteen ook toegang heeft tot de sociale zekerheid.

Alles begint bij het vertrek

  1. U schrijft u uit bij de lokale overheden waar u woonde
  2. U neemt contact op met uw mutualiteit of ziektezorgverleners en meldt dat u bent uitgeschreven
  3. U controleert bij de lokale belastingdiensten of fiscus wat u nog te doen staat qua aangifte voor het jaar dat u vertrekt en nadien indien van toepassing (voor bijvoorbeeld gepensioneerde ambtenaren kan dat belangrijk zijn).
  4. Uw persoonlijke situatie kan vereisen dat u nog bijkomende zaken moet regelen vooraleer u vertrekt – informeer u goed bij uw lokale overheden, pensioendienst, uitkeringsdienst, etc.

U schrijft uzelf in bij de Spaanse lokale autoriteiten waar u gaat wonen

Om in orde te zijn in Spanje zal u meteen geconfronteerd worden met verschillende stappen die eerst in orde moeten zijn vooraleer u het residentenkaartje kan bekomen. Spanje heeft namelijk een procedure die gerespecteerd moet worden en die eisen stelt.

Een belangrijk punt dat Spanje momenteel controleert is het feit of u zich in Spanje financieel kan behelpen en dat uw ziektekosten op één of andere manier gedekt zijn. Er is ook een strengere controle op de correctheid van het adres waar u woont, waar men vroeger eenvoudigweg een Padron ging halen op basis een eenvoudige aanvraag moet men nu duidelijk bewijzen waar men woont en hoe men er woont (akte of huurcontract).

Eens u de residentenkaart bekomen heeft dan pas komen deze aspecten aan bod:

  • Inschrijven bij de nationale sociale zekerheid (INSS)
  • Inschrijven bij de plaatselijke “Centro de Salud”
  • Inschrijven bij de nationale belastingdienst (Hacienda)
  • Inschrijven in het consultaat / ambassade
  • Inschrijven van uw voertuig (-en)
  • Omwisselen rijbewijs

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen