Aangifte Belasting Niet-inwoners

Aangifte Belasting Niet-inwoners

Belasting niet-inwoners – Belgen

Onderstaande informatie kan u terugvinden op : https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/niet-inwoners/aangifte#q1

U woont in het buitenland (dus niet in België) en heeft/ontvangt inkomsten uit België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten) => U moet dan een ‘aangifte in de belasting niet-inwoners’ indienen.

Aangifte 2021:

  • Vanaf eind september 2021 zullen wij de papieren aangiften versturen.
  • Vanaf 15 september 2021 zal u de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) kunnen indienen.

Waarom heb ik een aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen?

We hebben vastgesteld dat u (en eventueel ook uw partner) het voorgaand kalenderjaar Belgische inkomsten had(den): bijvoorbeeld een salaris, een pensioen, huur, enz.

Raadpleeg de toelichting (p.1 en 2)  voor meer informatie over deze inkomsten.

U moet dus een aangifte in de belasting niet-inwoners doen in België. U dient hierin al uw Belgische inkomsten in 2019 te vermelden.
 

Zal ik belasting moeten betalen?

Dit hangt af van uw inkomsten, uw situatie en het land waar u woont.

In bepaalde gevallen worden de Belgische inkomsten vrijgesteld van belasting in België. Dit betekent dat, zelfs wanneer u een aangifte indient die inkomsten vermeldt, u geen belasting moet betalen.

Nadat u uw aangifte hebt ingediend, zal u een ‘aanslagbiljet’ krijgen. Daarin staat of u al dan niet een belasting moet betalen (of dat u een bedrag zal worden terugbetaald).

Voor meer informatie raadpleeg de website van Financien.belgium.be

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Wij helpen klanten bij het invullen van hun aangifte in de belasting niet-inwoners. Wenst u meer informatie gelieve dan contact met ons op te nemen.

Delen