Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken

Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken

In voege sinds 2021

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten. Alle Belgische gemeenten zijn eind 2020 al overgeschakeld naar nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken. Komende weken volgen alle Belgische beroepsconsulaten. Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) of Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het consulaat-generaal van België waar u ingeschreven bent moeten komen.

Dat is nodig om een goede identificatie en een gelijkende foto te garanderen (die ter plaatse wordt genomen) en om (vanaf 12 jaar) uw vingerafdrukken af te nemen, zoals dat nu al voor een paspoort nodig is. U kan vanaf 31 mei 2021 al een afspraak maken voor een identiteitskaart met vingerafdrukken op uw beroepsconsulaat. We zijn ons ervan bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart daardoor meer inspanningen van u vergt. Maar enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart (in meer dan 50 landen) op peil houden.

Bron https://www.vernieuwde-eid.be/

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen