Cryptomunten en belastingen in Spanje

Cryptomunten en belastingen in Spanje

De Spaanse fiscus pikt haar graantje mee

Wie in Cryptomunten belegd heeft zal waarschijnlijk een mooi 2020 achter de rug hebben. De koersen zijn flink gestegen in 2020 en ook 2021 is een jaar waar de koersen nog tamelijk stabiel blijven na wat een turbulent voorjaar.

Wie de winsten heeft verzilverd zal rekening moeten houden met de aangifte in de personenbelasting. De Spaanse fiscus bekijkt de winsten als een vorm van rendement uit beleggingen (gelijkaardig als de winsten, dividenden, rente, … uit investeringen zoals aandelen, beleggingsfondsen, derivaten, …).

Zijn de winsten niet gerealiseerd, dus u heeft uw cryptomunten niet verkocht, dan vallen ze niet onder behaalde rendementen en bent u gevrijwaard van de aangifte. Is de totale waarde van uw cryptoportefeuille boven de vrijstellingsgrens van de vermogensaangifte dan bent u wel verplicht de vermogensaangifte in te dienen en de totale waarde hiervan mee te delen dat belegd is.

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen