Wat te doen bij schade aan je woning?

Wat te doen bij schade aan je woning?

Controleer eerst altijd of u de schade zelf kan beperken

Wat te doen bij schade aan je woning? Neem altijd in de eerste plaats de noodzakelijke en dringende maatregelen om de schade te beperken en eventuele verdere schade te voorkomen. Ook hier geldt verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal zoals foto’s, facturen van zaken die stuk of gestolen zijn, getuigen, …

Verwittig altijd uw verzekeringsmaatschappij om een schadedossier te openen en wacht op verdere instructies van de verzekeringsmaatschappij. Schade beperken wil niet zeggen alle schade reeds laten herstellen vooraleer de verzekeringsmaatschappij op de hoogte is gebracht.

Bij een geval van inbraak of vandalisme moet er altijd en onmiddellijk een klacht ingediend worden bij de Guardia Civil. Bezorg een kopie van dat verslag aan de verzekeringsmaatschappij.

Het verloop van een schadedossier

Neem steeds contact op met ofwel uw makelaar ofwel rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij. Bij het openen van een schadedossier wordt er altijd een schadedossiernummer geregistreerd, noteer altijd dit nummer. Afhankelijk van de afgesloten dekkingen in uw verzekeringscontract zullen er ofwel herstellers worden aangesteld ofwel een expert om de schade op te meten. In sommige gevallen kunt u opteren om de schade te laten herstellen of zelf de schade te herstellen.

Als u de schade laat herstellen dan moet u niets betalen tenzij u werkt met een franchise (eigen inbreng) en dan worden de kosten voor de herstelling geregeld tussen de verzekeringsmaatschappij en de herstellers. Gaat u de schade zelf herstellen zal er eerste een expert aan te pas komen die de schade zal evalueren. Als u zelf in contact staat met de herstellers of de expert onthoudt dan dat zij niet naar een buitenlands nummer zullen bellen. Heeft u hulp nodig voor de assistentie dan kan u ten alle tijde op ons rekenen.

Wordt u door iemand van de verzekeringsmaatschappij gebeld (of een hersteller / expert) noteer dan altijd het nummer en de naam van diegene met wie u in contact bent geweest.

Wie te contacteren?

Op uw verzekeringscontract staan altijd de nummers van de te contacteren partijen in geval van schade, diefstal of vandalisme. Hou ten alle tijde uw verzekeringscontract bij de hand alsook uw NIE-nummer en uw Identiteitskaart. Bij hulp of assistentie kan u altijd met ons contact opnemen om uw dossier samen met u verder af te handelen.

Segurantis heeft een eigen schadeformulier gemaakt dewelke u helpt snel en concreet alle info aan ons te bezorgen zodat uw schadedossier correct kan opgesteld worden. Hieronder krijgt u de link:

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen