De invloed van Covid19 op verzekeringen

De invloed van Covid19 op verzekeringen

Het zijn vooral de ziektekosten- en reisverzekeringen waar Covid19 een invloed op heeft en die dus afhankelijk van waar de Covid19 het grootste risico vormt andere voorwaarden hanteren dan waar dit niet is. In Europa is er overeengekomen dat lidstaten kleuren geven aan landen met een Covid19 besmettingsgraad. Dat gaat van groen naar rood en het zijn de reisadviezen van de overheid waar de verzekeringsmaatschappijen rekening mee houden.

Echter zal u ongetwijfeld al opgemerkt hebben dat dit binnen Europa niet synchroon verloopt en dat elk land zijn eigen regels toepast. België bleek op dit gebied het buitenbeentje te zijn met zijn reisverbod naar rode zones. De algemene- en particuliere condities van uw verzekering vallen in de meeste gevallen onder de voorwaarden van het land waar u de verzekering heeft ondertekend.

Reisverzekeringen

Een reisverzekering zal u onder haar algemene voorwaarden dekken als u in een land bent dat als veilig wordt beschouwd ook als dat plots van kleur veranderd en u uw reis moet afbreken of dat u ziek wordt tijdens uw reis. Ook mocht het land naar waar u zou heen gaan plots niet meer als veilig worden beschouwd en uw reis wordt hierdoor afgebroken dan valt dit onder de dekkingen. Reist u tegen wil en dank in naar een risicogebied dan neemt u opzettelijk risico’s en bestaat de kans dat u niet meer gedekt bent.

Alles hangt af van wat u ondertekend heeft bij het afsluiten van een reisverzekering. Vele verzekeraars hebben al een extra dekking voor Covid19 in hun voorwaarden opgenomen of uitgesloten.

Ziektekostenverzekeringen

Een ziektekostenverzekering dekt de kosten als u ziek wordt in het buitenland. De oorzaak van de ziekte doet in feite niet ter sprake. Een basis-ziektekostenverzekering zoals de gekende mutualiteiten zullen uw kosten dekken in de lokale en regionale medische centra of ziekenhuizen en dekken uw ziektekosten wat ook de reden mag zijn en of het risico in dat land.

Een aanvullende-ziektekostenverzekering of ook wel een private-ziektekostenverzekering springen tevens bij als u bijvoorbeeld naar een privé-ziekenhuis gaat in het buitenland. Deze verzekeringen werken veelal onder strengere voorwaarden.

Bij de laatste categorie is er een belangrijk onderscheid te maken dat de verzekeraar zal kijken of er al dan niet reisadviezen golden voor u uw reis heeft gestart. Was u in een land dat veilig werd bestempeld voor de aanvang van uw reis of niet? Wat zijn de stappen die u heeft ondernomen wanneer een bepaald land bijvoorbeeld overgaat van veilig naar risicovol?

Gaat u reizen tegen het advies van uw overheid in (waar u dus resident bent) dan is er sprake van roekeloosheid. Er zijn uitzonderingen maar die moet u mits bewijs kunnen staven. Roekeloosheid is een geldige reden voor de verzekeraar om uw geleden kosten niet te vergoeden of deze nadien terug te eisen.

Ook hier zijn er private-reisverzekeringen die al dan niet Covid19 gerelateerde dekkingen aanbieden of weigeren.

Delen