BNI – Belasting voor Belgische niet-inwoners in België maar die nog steeds een inkomen ontvangen uit België

BNI – Belasting voor Belgische niet-inwoners in België maar die nog steeds een inkomen ontvangen uit België

Het BNI, of “Belasting Niet-Inwoners“, in België is een belasting die geheven wordt op het inkomen van niet-inwoners die bepaalde inkomsten uit België ontvangen. In tegenstelling tot residentiële belastingbetalers, die belasting betalen op hun wereldwijde inkomen, betalen niet-inwoners belastingen alleen op het inkomen dat ze uit Belgische bronnen hebben verkregen tenzij dat er met het woonstland een akkoord is ter vermijding van het dubbelbelasting-ontheffing verdrag.

Er zijn verschillende categorieën van inkomsten die onder deze belasting kunnen vallen, waaronder inkomsten uit arbeid verricht in België, huurinkomsten uit Belgisch onroerend goed, inkomsten uit een Belgische onderneming, pensioenen, uitkeringen, winsten van allerlei aard, tegemoetkomingen, …

De tarieven en regels voor BNI kunnen variëren afhankelijk van het soort inkomen en de specifieke omstandigheden van de niet-inwoner. Bovendien kunnen dubbelbelastingverdragen die België heeft met andere landen van invloed zijn op hoe en waar de belasting wordt geheven.

Als u specifieke vragen heeft over uw situatie of als u meer gedetailleerde informatie nodig heeft over BNI, is het raadzaam om contact op te nemen met een Belgische belastingadviseur of de Belgische belastingautoriteiten. U kan weten of u een aangifte moet indienen via het webportaal van WWW.MYMINFIN.BE.

Voor Nederlandse, Franse of klanten met een andere nationaliteit dan de Belgische, gelieve contact op te nemen met de belastingdienst van uw vorige woonstland of het land waar u voordien werkzaam was.

Delen