Verhuren in Spanje – Wat met kosten?

Verhuren in Spanje – Wat met kosten?

U verhuurt uw woning in Spanje? Welke kosten kunt u aftrekken?

U bent een niet-resident die zijn eigendom (-men) op regelmatige basis verhuurt op korte termijn met als doel vakantieverhuur. Vanaf het moment dat u hiervoor een vergoeding ontvangt dan bent u verplicht een aantal wettelijke zaken in orde te houden (fiscaal en juridische) waaronder de declaratie van de huurinkomsten, de administratieve verplichtingen hieromtrent en de betaling van de verschuldigde belasting.

Deze declaratie geschiedt enkel als u verhuurd heeft in een bepaald kwartaal van het lopende kalenderjaar. Heeft u niet verhuurt, dan doet u geen aangifte.

Heeft u wel verhuurt, dan doet u aangifte van de netto-inkomsten. De netto-inkomsten zijn de inkomsten die u overhoudt nadat u van de ontvangen inkomsten al dan niet bepaalde kosten heeft afgetrokken die deel uitmaken van het onderwerp verhuren.

Wat zijn de gebruikelijke kosten?

  • De vergoeding van de communiteit
  • Facturen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, alarmcentrale, tv, internet,…)
  • De woonstverzekering (-en) – BELANGRIJK DAT U MELDING MAAKT VAN VERHUUR. Stel dat uw huurder schade aanricht aan derden of brand veroorzaakt zal men bij de eigenaar komen aankloppen!
  • Gemeentebelasting (IBI)
  • Hypothecaire interesten van de verhuurde woning
  • Kosten gemaakt van de legale diensten voor het in orde houden van uw declaratie
  • Bijkomende kosten als u gebruik maakt van een poetsdienst, sleutelbeheer
  • Bijkomende kosten die u maakt voor de promotie van uw woning
Delen