IBI-SUMA-KADASTERBELASTING 2023

IBI-SUMA-KADASTERBELASTING 2023

Iedere eigenaar van een onroerend goed in Spanje (een woning, garage, berging, grondstuk,…) dient jaarlijks de onroerendgoedbelasting te betalen, in het Spaans beter gekend als de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Per apart kadasternummer (dit is het registratienummer van uw vastgoed) zal er jaarlijks een percentage aan onroerendgoedbelasting geheven worden. De IBI geldt voor iedereen die een woning of ander type vastgoed in Spanje heeft.

De hoogte van de IBI wordt door de gemeente van de plaats vastgesteld waar het onroerend goed gelegen is en wordt berekend over de kadastrale waarde (valor catastral) van het onroerend goed. Stel u heeft een woning in Madrid maar ook een buitenverblijf aan de kust dan zullen er over beide woningen een onroerendgoedbelasting geheven worden dewelke kan verschillen in aanslagvoet. De hoogte van de belasting is onderhevig aan wijzigingen.

Het is niet ongebruikelijk dat er op soms aanzienlijke verhogingen van de valor catastral plaatsvinden, omdat gemeenten ernaar streven om de valor catastral dichter aan te laten sluiten bij de reële marktwaarde van het onroerend goed. Meer en meer gemeenten zijn bezig met het herzien van de kadastrale waardes.

De meeste gemeentes sturen deze jaarlijkse belastingaanslag meestal tussen juni en oktober met daarop het te betalen bedrag en de kadastrale waarde samen met het nummer van het onroerend goed. U controleert best in uw eigen gemeente wanneer de betaling moet gebeuren. Deze aanslag kan in persoon bij de gemeente betaald worden (zeker de eerste keer) waarna men opdracht kan geven dat dit automatisch van de bankrekening gehaald kan worden in de toekomst.  Wie een automatische opdracht heeft laten opstellen zal jaarlijks op voorhand verwittigd worden (tegenwoordig per email) over de te betalen belasting, van welke rekening dit gaat en wanneer dit van de rekening gaat.

Het gebeurt in veel gemeenten dat men op hetzelfde moment als de IBI-aanslag ook een aanslag stuurt voor het betalen van de belasting voor het ophalen van het huisvuil (recogida de basuras). Daarnaast kan het voorkomen dat eigenaren van parkings een aparte aanslag ontvangen voor de kadastrale waarde van die parking of dat u een aparte aanslag krijgt voor het hebben van planten in uw tuin.

U heeft dus geen tussenpersoon meer nodig om deze belasting te betalen. Veel advocatenkantoren of gestors rekenen u extra aan om dit voor u jaarlijks in orde te houden terwijl dit automatisch kan betaald worden. Via de IBAN, uw internationaal rekeningnummer voor betalingen over de grenzen heen kan u perfect via uw bankrekening van uw woonstland deze belastingen jaarlijks automatisch laten betalen.

Delen