Fiscale residentie – Certificaat fiscale residentie

Fiscale residentie – Certificaat fiscale residentie

Als u zich in Spanje komt vestigen dan zal u een aantal wetmatigheden moeten volgen, tenminste als u in orde wilt zijn. Een algemene regel die geldt binnen de EU, waar vrij verkeer van mensen bestaat, is dat u in een land als fiscaal resident wordt aanschouwd als u daar langer als 183 + 1 dag verblijft. Hiervan krijgt u geen bericht of een uitnodiging, het is een gegeven, een status. Deze fiscale status houdt in dat het land waar u verblijft kan eisen dat u aan hen de belastingen betaalt omdat u in dat land het meest verblijft (grofweg; door uw aanwezigheid belast u dat land en daar staat iets tegenover).

Een andere vorm van residentie is de Europese Verblijfskaart, het bewijs van inschrijving in het register van Europese burgers – “Certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea”. Dit is het “groene residentenkaartje” wat voordien ook eenvoudigweg een A-4 document was met een groene achtergrond. Fiscale residentie en de Europese verblijfskaart gaan dikwijls samen. Deze status moet men aanvragen en afhankelijk van hoe u in Spanje zich wenst te vestigen (gepensioneerd, actief, niet-actief, uitkeringsgerechtigd, …) zal u aan andere administratieve vereisten moeten voldoen.

Als laatste is er een certificaat van fiscale residentie. Dit onderwerp is minder gekend en het zijn vooral residenten in Spanje die hiermee in aanraking komen. Het attest van fiscale residentie heeft een resident nodig om bijvoorbeeld als hij of zij een woning in Spanje wenst te verkopen (een woning die in uw naam staat) en de retentie van 3% wilt vermijden. Met dit attest vermijdt u dus de 3% retentie die niet-residenten moeten betalen op een verkoop. Ook al heeft u het groene kaartje en woont u langer dan 6 maanden in Spanje dan zal u nog steeds dit attest moeten aanvragen bij een verkoop van een vastgoed in Spanje.

Belangrijke opmerking, de Padron – empadronamiento – el certificdo de empadronamiento colectivo, is een attest van inschrijving in de gemeente en zegt helemaal niets over uw residentie. Door ingeschreven te zijn in de gemeente van Spanje zegt niets over uw fiscale, juridische status waar u ook wordt aanzien als resident.

Delen