Het nut van een Spaans testament – uitgebreide uitleg

Het nut van een Spaans testament – uitgebreide uitleg

Voorbereiding voorkomt kopzorgen

In dit artikel leggen we u het nut uit van een testament in Spanje. Het is een feit dat u in elk land waar u bijvoorbeeld vastgoed heeft nagaat wat de regels zijn met betrekking tot het erfrecht. Elk land hanteert zijn eigen wetten en het kan wel eens zijn dat dit totaal verschillend is van hoe u het in uw thuisland gewend bent. Zorg ervoor dat u zich goed laat informeren om te voorkomen dat u of uw partner voor onaangename verassingen komen te staan.

Het is een feit dat een testament in Spanje de zaken en het proces bij overlijden vergemakkelijken. Dit leert de ervaring ons tot hiertoe. Het is geen verplichting deze notariële formaliteit op te stellen maar het kan veel kopzorgen vermijden nadien. Met een testament zorgt u er op zijn minst al voor dat de Spaanse instanties bij overlijden meteen weten naar wie en volgens welk recht de bezittingen verdeeld moeten worden. U voorkomt ook dat Spanje niet zomaar haar regeling van de erfopvolging oplegt en dat er derde partijen zich plots gaan moeien in het verdelingsproces.

Europese regeling

Binnen de Europese Unie en als Europeaan heeft u immers het recht te kiezen om uw laatste wil te laten geschieden volgens het recht van uw geboorteland. Er zijn trouwens nog akkoorden tussen landen die niet tot de EU behoren en de EU. Hierbij laat de EU u de keuze over hoe uw erfopvolging geregeld wordt – zolang deze niet in strijd zijn met de wet.  Deze juridische formaliteit is geregeld onderhevig aan veranderingen en deze veranderingen zijn vooral in het voordeel van de erflater (diegene die het testament laat opstellen).

Een voorbeeld is de keuze van de erflater om het begrip Langst levend erft al te gebruiken in België (notariële akte van de wilsbeschikking) waarbij de aangeduide erfgenamen een vrije keuze hebben qua beschikkingsrecht. Dit is iets wat in Spanje niet gebruikelijk is en dat toont maar aan het belang van een goed sluitend testament. U zou niet willen dat er plots een familielid voor uw deur staat in Spanje die een deel vruchtgebruik komt opeisen (?!).

Opstellen testament

Een goed sluitend testament is dus duidelijk een must als u graag heeft dat u en uw partner zorgeloos kan genieten van uw Spaans vastgoed. Hoe Segurantis dit samen met u doet gaat als volgt. Wij controleren altijd eerst wat uw huwelijksstelsel is of uw samenlevingscontract en of u reeds in het land van woonst een testament heeft opgemaakt. Aan de hand van deze info en de vragenlijst die we u toesturen maken we een schets op van het testament dat we dan samen met u overlopen.

Het testament wordt altijd in het Spaans opgesteld maar u heeft de keuze een bijkomende taal te kiezen die de Spaanse versie vertaald. Er moet altijd een tolk mee aanwezig zijn die op vraag van de notaris bepaalde items in het testament verklaard aan de erflaters zodat alles duidelijk is vooraleer er getekend wordt. De originele versie van het testament wordt geregistreerd in Madrid en zal daar ook bewaard blijven. De erflaters krijgen een kopie van het origineel mee.

De prijzen voor het opstellen van een testament verschillen enorm. Een beetje marktonderzoek zal u al snel deze verschillen tonen. Er zijn Asesoria’s die hier gemakkelijk 300 tot 500 euro per persoon voor vragen en dat is iets te veel van het goede. Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de inhoud en de hoeveelheid maar een standaard testament van een 5-tal pagina’s varieert rond de 100 tot 200 euro voor het opstellen per persoon, dit is een marktconforme prijs. In deze som zit dan ook meestal de tolk mee inbegrepen. De notariskost voor de registratie van het testament schommelt tussen de 50 tot en met 70 euro (al naargelang de hoeveelheid pagina’s dewelke geregistreerd moeten worden).

Segurantis uw partner in deze materie

Wenst u ook een testament op te stellen aarzel niet Segurantis te contacteren voor een afspraak op kantoor, telefonisch of via de chat. We zijn bereikbaar via het nummer 0034 865 75 95 75 of via email info@segurantis.com.

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen