Kosten Autonomo’s stijgen in 2022

Kosten Autonomo’s stijgen in 2022

Zelfstandige ondernemers in Spanje moeten elke maand een vast bedrag betalen voor de ‘Seguridad Social’ of Sociale Zekerheid, ook gekend als de ‘cotización de autónomos’. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door de zogenaamde ‘base de cotización’, het theoretische salaris “wat je gaat verdienen“.

Voor dat maandelijkse bedrag krijg je de ziekenzorg zoals alle werknemers in Spanje, uitkeringen in het geval van ziekte, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid en bouw je een Spaans pensioen op. Sinds 2019 hebben zelfstandige werknemers ook recht op een beperkte werkloosheidsuitkering.

Vanaf 2022 stijgen de maandelijkse bijdrages

De maandelijkse bijdrage voor de Sociale Zekerheid gaat tussen de 5 en 21 euro per maand omhoog. In 2021 werd deze jaarlijkse verhoging vanwege de corona-maatregelen uitgesteld maar in 2022 zal dat weer vanaf 1 januari gebeuren zoals jaarlijks eerder de gewoonte was.

Theoretisch inkomen

Zelfstandigen die in Spanje werken en die een theoretisch inkomen hebben van 960,60 euro per maand gaan vanaf 1 januari 2022 per maand 293,94 euro betalen, 4,96 euro meer per maand en 59,49 euro meer per jaar. 

Zelfstandigen die in Spanje werken en die een theoretisch inkomen hebben van 4.139,40 euro per maand gaan vanaf 1 januari 2022 per maand 1.266,66 euro betalen, 21,21 euro meer per maand en 254,47 euro meer per jaar. 

Beginnende zelfstandigen

Beginnende zelfstandige ondernemers kunnen gebruik maken van de zogenaamde ‘tarifa plana’. Deze overheidssteun geldt gedurende 24 maanden waarbij de zelfstandige een vaste lagere bijdrage per maand moet betalen. Dat is sinds 1 januari 2019 verhoogd naar 60 euro en blijft ook zo na 1 januari 2022.

Die 60 euro telt voor de eerste 12 maanden, gevolgd door 6 maanden 50% korting op een bedrag van 289 euro per maand (heeft te maken met het theoretisch inkomen) en daarna 6 maanden 30% van dat bedrag.

Let op, vergeet je / of betaal je één keer niet (stel dat je op dat moment onvoldoende saldo had op je rekening) dan vervalt de steunmaatregel en betaal je meteen de volle pot.

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen