De sociale zekerheid in Spanje (INSS)

De sociale zekerheid in Spanje (INSS)

Wanneer je in Spanje werkt of een eigen zaak uitbaat ben je verplicht bijdragen te betalen aan de Seguridad Social. Als tegenprestatie krijg je van de sociale zekerheid tegemoetkomingen (ziektezorg, invaliditeit, werkloosheid, pensioenopbouw, …).

De regeling of het bedrag dat u aan sociale zekerheid betaald is afhankelijk van uw statuut, leeftijd en gezinstoestand. Arbeiders en bedienden genieten de meeste voordelen en een gedeelte van hun bijdrage wordt betaald door de werkgever.

Als zelfstandige betaal je meer bijdragen omdat je geen werkgever hebt die deze voor u betaald en je betaalt ongeacht je inkomen steeds een minimumtarief. Hoe hoger je inkomen hoe meer bijdrage je zal betalen maar dus ook hoe hoger je bijdrage is geweest hoe hoger je pensioen.

Als u uzelf als gepensioneerde komt vestigen in Spanje dan kan u de in uw thuisland verworven rechten overdragen (mits onderlinge akkoorden tussen de landen). U komt dan wat betreft ziektezorg terecht in het Spaanse sociale zekerheidssysteem. De kosten van de ziektezorg worden dan onderling tussen Spanje en het land waar u de rechten heeft opgebouwd geregeld. Voor de buitenlandse zorgen (bijvoorbeeld als u gaat reizen) dan blijft uw thuisland wel verantwoordelijk.

De meeste mensen weten dat het Spaanse Sociale zekerheid praktisch gratis is maar dat heeft ook zijn kanttekeningen. U kan geconfronteerd worden met lange wachttijden, medisch personeel dat enkel de Spaanse taal machtig is, weinig begeleiding naar alternatieve behandelingen en het typisch voorschrijven van medicijnen voor elk kwaaltje. Maar ook door het geregeld wisselen van behandelende artsen kan soms de kwaliteit van de service in vraag worden gesteld. Een alternatief is dan om te opteren voor een private ziektezorgverzekering.

Een private-ziektezorgverzekering biedt u in vele gevallen toegang tot alle medische diensten en dat in uw eigen taal. Er zijn mogelijkheden om te opteren voor aanvullende verzekeringen tot heel uitgebreide verzekeringen met vrije keuze van artsen en medicijnenkosten gedekt. Alles hangt natuurlijk af van wat u als budget voor handen heeft. Een pluspunt is dat bijna alle private-ziektezorgverzekeringen een toegang bieden tot tandartsen en tandklinieken en dat u dikwijls ook geniet van een buitenlandse medische dekking.

Delen