Hoe bepaalt men de kadastrale waarde?

Hoe bepaalt men de kadastrale waarde?

Hoe worden de kadastrale waarde, de waarde van de grond en de waarde van de constructie verkregen?

De kadastrale waarde wordt gevormd door de som van de grondwaarde en de bouwwaarde van het onroerend goed samen te voegen.

Om de waarde van de urbanistische activa te berekenen, wordt rekening gehouden met de stedelijke/landelijke omstandigheden die erop van invloed zijn (centraal stedelijk of aan de rand van een urbanisatie, oriëntatie, enz.).

De waarde van land met een rustiek karakter wordt berekend door de waarde van het reële of potentiële inkomen ervan, in overeenstemming met de potentiële inkomsten van de grond voor productie, de verschillende gewassen of de functies van de grond die hierop kunnen gedaan worden en volgens de kadastrale kenmerken ervan.

Om de uiteindelijke waarde van de constructie, zowel stedelijk als rustiek, te berekenen, wordt naast de stedenbouwkundige omstandigheden ook rekening gehouden met het historisch-artistieke karakter, het gebruik of de bestemming, de kwaliteit en oudheid en alle andere factoren die van invloed kunnen zijn op stuk perceel/grond.

De kadastrale waarden worden bepaald op basis van de gegevens in de bijbehorende vastgoedkadasters en kunnen worden herzien, gewijzigd of bijgewerkt. Aangezien vele registers niet actueel zijn en nog de waarden hanteren van vele jaren terug zijn de lokale en nationale overheden in Spanje de vastgoedkadasters aan het herzien zodat deze worden afgestemd op hun reële hedendaagse waarde.

Bron: https://www.fotocasa.es/fotocasa-life/compraventa/como-calcular-valor-catastral-vivienda/

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen