SUMA – IBI – KADASTRALE BELASTING

SUMA – IBI – KADASTRALE BELASTING

De jaarlijkse kadastrale belastingperiode voor het innen van de kadasterbelasting of de belasting geheven op het bezitten van het onroerend goed is in volle gang.

Dit is een jaarlijkse terugkerende belasting als u in Spanje vastgoed bezit en deze belasting wordt geheven in het najaar. Meestal rond de periode augustus tot en met november. Per regio kunnen er verschillen zijn qua periode en heffingsbevoegdheden. Maar in grote lijnen lopen ze praktisch hetzelfde.

Voor de provincie Alicante is het de SUMA die zich bezighoudt met het innen van deze belasting. Voor Murcia is het de overheid zelf die dit doet bijvoorbeeld.

Er zijn verschillende manieren om deze belasting te betalen. U kan de belasting ter plaatse betalen in de hiervoor aangewezen kantoren van de SUMA of de gemeente, u kan de belasting via een bestendige opdracht laten betalen, u kan de belasting online betalen op de desbetreffende websites of u kan de diensten contacteren en uw betaalpas bij de hand houden om de betaling uit te voeren. Er zijn ook banken die samenwerken met de overheid of SUMA zodat u via uw bank deze betaling kan uitvoeren.

In het verleden moest u deze belasting zelf opvolgen en werden eigenaars niet op de hoogte gebracht van deze belastingen. De overheid hing posters uit bij lokale handelaars en in bijvoorbeeld postkantoren zodat voorbijgangers hierop attent werden gemaakt. Maar meer en meer is ook hier de digitalisering in werking getreden en ontvangen eigenaars van een woning in Spanje een email met daarin informatie over de belastingen in kwestie en de voorwaarden van onder andere hoe u deze kan betalen. Ook per post worden eigenaren op de hoogte gebracht maar nog steeds gaat spijtig genoeg in Spanje veel post verloren. Dus het blijft raadzaam dit onderwerp zelf jaarlijks mee op te volgen.

Bij nieuwbouw is het zo dat het jaar van oplevering de constructeur in staat voor het vereffenen van deze belasting en pas het jaar daaropvolgende de nieuwe eigenaar. Maar in vele gevallen zien we dat bij nieuwbouw het soms wel nog enkele jaren kan duren vooraleer deze belasting van start gaat omwille van bijvoorbeeld de administratieve achterstand van het registratiekantoor.

Bent u niet in staat deze belasting te betalen of lukt dit niet online en mist u de deadline om te betalen dan gaat dit zeker niet gepaard met torenhoge boetes. De intresten van een latere betaling die u dan best ter plaatse kan doen zijn laag omdat men hier rekening houdt met het feit dat er op het gebied van administratie in Spanje nog wat fout kan lopen en dat men in Spanje ook nog maar het laatste decennium echt meer actief is in het administratief opvolgen van deze belastingen.

Maar als u dan de mogelijkheid heeft in Spanje te zijn wacht er natuurlijk niet te lang mee om dit in orde te maken en laat meteen uw gegevens controleren in het lokaal kantoor om u te vrijwaren van te late betalingen kan u ook een automatische betaalopdracht laten opstellen (dat kan ook met een buitenlands rekeningnummer).

Om online via de website van SUMA (die u ook in het Engels kan raadplegen) uw uitstaande betaling in orde te maken volstaat het om een reeds bestaand SUMA-biljet (mag er één van de vorige jaren zijn) te gebruiken. Hierop staan namelijk gegevens die u nodig heeft om in te loggen. Op de website zelf vindt u veel informatie die u verder helpen.

Heeft u geen bericht ontvangen of brief van de SUMA dan kan u altijd een kopie opvragen via de hulplijn 0034 965 292 000 (Engelstalige hulp beschikbaar) of via het email adres dpd@suma.es. Op de website zelf van www.suma.es is er ook een CHAT functie waarmee u tijdens de kantooruren met iemand kan chatten die u kan verder helpen.

Delen