MODEL 210 – NIET-RESIDENTENTAKSEN-2022

MODEL 210 – NIET-RESIDENTENTAKSEN-2022

Als u niet-ingezetene bent in Spanje en u heeft een eigendom (-men), moet u de niet-residenten aangifte indienen (model 210). Deze fiscale verklaring/-verplichting moet eenmaal per kalenderjaar gedaan worden en wordt berekend op het aantal dagen dat u eigenaar was het voorgaande kalenderjaar. De aangifte moet ingediend en betaald worden tussen 01 januari en 31 december.

Afhankelijk van de waarde van de woning (berekend op de kadasterwaarde) zal u een corresponderende belasting moeten betalen, de jaarlijkse niet-residententaks. Dit is dus NIET de IBI of SUMA, de IBI of SUMA is een kadasterbelasting die ook jaarlijks betaald moet worden en die geheven wordt op het vastgoed zelf. De niet-residententaks is een belasting die van invloed is op de eigenaar (-s) van het vastgoed (vastgoed = woning, garage, berging, … alles met een kadastrale referentie).

Elke eigenaar moet deze declaratie overeenkomstig doen volgens zijn %-aandeel eigenaar. Bijvoorbeeld een getrouwd echtpaar is meestal 50%-50% eigenaar, dus 2 declaraties. Bent u bijvoorbeeld met 4 eigenaars (2 ouders en 2 kinderen die elke een deel bezitten) dan zal u met 4 een declaratie moeten doen naar de verhouding van uw bezit in het geheel. Deze declaratie gebeurt dan per hoofd per vastgoed (hoe meer vastgoed u heeft als niet-resident, des te meer declaraties u zal moeten indienen en de verschuldigde belasting hierop betalen).

Segurantis kan dit voor in orde maken en als u dat wenst gelieve dan ons dit te laten weten.

Leesbaarheid:

Delen