Niet-residententaksen 2020

Niet-residententaksen 2020

DOSSIER NIET-RESIDENTENTAKSEN

DOSSIERS AFGESLOTEN

We melden dat de periode van het aannemen van dossiers voor het indienen van de niet-residententaksen (het modelo 210) voor het belastbare jaar 2019 afgesloten zijn. Dit jaar is het geen sinecure geweest en hebben vele klanten problemen ondervonden omwille van de covid om hun documenten te verkrijgen en/of te versturen.

Een bijkomend probleem waar we dit jaar mee geconfronteerd werden is dat het systeem van de fiscus, via dewelke we de declaraties indienen, het niet toeliet een IBAN-nummer in te geven. Dus een buitenlandse rekening werd niet aangenomen. Enkel de Spaanse rekeningen konden gebruikt worden. Klanten die geen Spaanse rekening meer hebben zullen dus de verschuldigde belasting via overschrijving naar onze bedrijfsrekening moeten storten zodat wij in persoon naar de bank stappen om de belasting te vereffenen (“the old fashion way”).

DOSSIERS 2021

Klanten die wensen dat wij hun dossier overnemen van hun huidige fiscale vertegenwoordiger of die gewoon graag wensen dat wij hun fiscale zaken in orde houden die kunnen ons dit laten weten liefst voor het einde van het jaar zodat wij uw annulatiebericht voorbereiden zodat u dit kan gebruiken om uw contract stop te zetten.

VERSCHULDIGDE BELASTING

De jaarlijkse percentages voor de berekening van de niet-residententaksen zijn in 2020 ongewijzigd gebleven. Echter is er een lichte stijging geweest in de kadasterwaarde van de onroerende goederen in 2019. Dus uw verschuldigde belasting zal iets hoger liggen. Let op als u in 2019 een volledig jaar eigenaar was ten opzicht van het jaar 2018 waarin u gekocht heeft, dan zal u tijdens deze declaratie ongetwijfeld een hoger bedrag hebben.

HONORARIUM

Wat wel een positief punt vormt is dat wij onze prijzen voor de declaraties hebben laten zakken met een 25%. Dit om ook in deze onzekere tijd onze klanten een hart onder de riem te steken en ons steentje bij te dragen. We stellen onze klanten ook meteen gerust dat we deze prijzen ook in 2021 zullen blijven aanhouden.

Delen