IBI – 2022

IBI – 2022

Als u niet-ingezetene bent in Spanje en u heeft een eigendom (-men), moet u de niet-residenten aangifte indienen (model 210). Deze fiscale verklaring/-verplichting moet eenmaal per kalenderjaar gedaan worden en wordt berekend op het aantal dagen dat u eigenaar was het voorgaande kalenderjaar. De aangifte moet ingediend en betaald worden tussen 01 januari en 31 december.

Afhankelijk van de waarde van de woning (berekend op de kadasterwaarde) zal u een corresponderende belasting moeten betalen, de jaarlijkse niet-residententaks. Dit is dus NIET de IBI of SUMA, de IBI of SUMA is een kadasterbelasting die ook jaarlijks betaald moet worden en die geheven wordt op het vastgoed zelf. De niet-residententaks is een belasting die van invloed is op de eigenaar (-s) van het vastgoed (vastgoed = woning, garage, berging, … alles met een kadastrale referentie).

Elke eigenaar moet deze declaratie overeenkomstig doen volgens zijn %-aandeel eigenaar. Bijvoorbeeld een getrouwd echtpaar is meestal 50%-50% eigenaar, dus 2 declaraties. Bent u bijvoorbeeld met 4 eigenaars (2 ouders en 2 kinderen die elke een deel bezitten) dan zal u met 4 een declaratie moeten doen naar de verhouding van uw bezit in het geheel. Deze declaratie gebeurt dan per hoofd per vastgoed (hoe meer vastgoed u heeft als niet-resident, des te meer declaraties u zal moeten indienen en de verschuldigde belasting hierop betalen).

Het gebeurt in veel gemeenten dat men op hetzelfde moment als de IBI aanslag ook een aanslag stuurt voor het betalen van de belasting voor het ophalen van het huisvuil (recogida de basuras). Daarnaast kan het voorkomen dat eigenaren van parkings een aparte aanslag ontvangen voor de kadastrale waarde van die parking of dat u een aparte aanslag krijgt voor het hebben van planten in uw tuin.

U heeft dus geen tussenpersoon meer nodig om deze belasting te betalen. Veel advocatenkantoren of gestors rekenen u extra aan om dit voor u in orde te houden terwijl dit dus automatisch kan betaald worden. Het is zo dat u via de IBAN-norm voor betalingen over de grenzen heen u deze som perfect via uw bankrekening van uw woonplaats kan automatiseren, een reden te meer om de toch meestal met hoge kosten beladen bankrekening in Spanje stop te zetten.

Segurantis kan dit voor in orde maken en als u dat wenst gelieve dan ons dit te laten weten.

Delen