IPS: Belasting op verzekeringen

IPS: Belasting op verzekeringen

Van 6% naar 8%

In 2021 heeft de Spaanse overheid beslist de belasting die ze heffen op elke afgesloten verzekering te verhogen van de 6% naar de 8%. Dit is iets dat niet snel gebeurd en de laatste jaren heeft de overheid dit niet verhoogd. Maar verwonderlijk is het niet.

De Corona-crisis heeft vorig jaar, maar zal nog voor enige tijd, schade berokkenen aan de Spaanse economie. Spanje is één van de landen die het hardst getroffen is door deze crisis binnen Europa. De overheid heeft vorig jaar verschillende steunpakketten verdeeld en die financiële tegemoetkomingen moeten nu van ergen terugkomen. De verzekeringssector is één van deze sectoren die extra belast wordt.

De stijging is dus een belasting die niets met uw premie te maken heeft. Deze extra kost is uitsluitend voor de overheid en ligt buiten de wil van de maatschappijen om daar enig beslissingsrecht is te nemen. Een jaarlijkse aanpassing van de consumptieprijzen is een vast gegeven waardoor producten, waaronder verzekeringen, jaarlijks iets stijgen (Index der consumptieprijzen). Maar een extra 2% van de belastingen laat zich klaarblijkelijk wel voelen.

We hopen dat de overheid het bij deze eenmalige stijging houdt en dat zij niet elk jaar de belastingen op alle prijzen van diensten en producten gaat verhogen. Alles zal afhangen hoe de economie zich zal herstellen.

Bij Segurantis proberen we onze diensten prijs kwaliteit steeds correct te weerspiegelen. Wij proberen voor onze klanten jaarlijks na te gaan hoe we hen de beste prijsgaranties kunnen bieden met de hoogste service.

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen