Een schade aan uw woning

Een schade aan uw woning

Bescherm wat u dierbaar is

Uw woning is uw dierbaar, het is een plaats waar u tot rust moet komen en vooral als u een tweede woning heeft in het buitenland is het tot rust komen en genieten vooral het doel van de woning. Maar soms kan een ongeluk of pech snel om de hoek kijken. Een brand-, woonst-, opstal- en inboedelverzekering beschermd u tegen deze onvoorziene, buiten uw wil om of niet te vermijden omstandigheden. In dit artikel zullen we deze verzekering gemakkelijkheidshalve een woonstverzekering noemen (dus hierbij is zowel opstal als inboedel is gedekt).

Een woonstverzekering beschermt u en uw dierbaren tegen schade die niet te voorzien is. Let hierbij op de dit type verzekering geen garantieverzekering is voor uw elektrische toestellen of geplaatste installaties/constructies. Gaat een toestel stuk door een slecht installatie, veelvuldig gebruik, slijtage, ouderdom of slecht onderhoud dan is dit geen onderwerp dat deel uitmaakt van uw woonstverzekering. Noch is schade veroorzaakt aan uw woning door slecht onderhoud of zelfs geen onderhoud aan uw woning het onderwerp van dekking. Net zoals in België of Nederland zal u uw woning in orde moeten houden zoals een goede huisvader of -moeder.

Wordt u toch getroffen door een schade dat niet te voorzien is dan is dat zeker nooit een leuk voorval. Het is een onaangename situatie voor zowel diegene die de schade heeft geleden als voor diegene die de schade heeft veroorzaakt, moest dit het geval zijn. Andere vormen van schade kunnen onder andere zijn dat u getroffen wordt door het noodweer, een brand, een gebroken waterleiding in de muur, vandalisme of een diefstal. We spreken in dit geval allemaal over materiële schade. Omdat u dikwijls niet vast in Spanje verblijft is het belangrijk dat wanneer u schade heeft geleden er op een adequate manier gehandeld wordt om de schade zo vlot mogelijk op te lossen.

Spanje is een land van procedures en stappenplannen. De structuur in dewelke organisaties werken verloopt vrij hiërarchisch wat wil zeggen dat iedereen waar u mee in contact komt weinig initiatief zal nemen als hij of zij hiervoor geen autorisatie heeft gekregen van een gemachtigde opdrachtgever. Een vrij eenvoudige manier van werken maar ook een manier dat soms veel tijd in beslag kan nemen. Dit kan soms frustrerend zijn als u hier maar een korte periode bent.

Dus een goede voorbereiding, waarbij u de verzekeringsmaatschappij voorziet van voldoende informatie en een goede planning van wie en wanneer u of uw sleutelbeheerder beschikbaar is maakt dat uw schadedossier relatief vlot afgewerkt wordt. Hieronder leggen we u uit hoe u best handelt bij schade en hoe de verzekering een schadedossier behandelt.

Hoe gaat het schadedossier in zijn werk

 • Uw schadedossier wordt geopend bij uw verzekeringsmaatschappij en krijgt een referentienummer/schadenummer.
 • Er wordt iemand van de verzekeringsmaatschappij aangesteld voor uw schadedossier.
 • Aan de hand van uw verzekeringscontract wordt er nagekeken of u al dan niet verzekerd bent voor de geleden schade.
 • Als dat nodig blijkt komt een expert-schadebehandelaar de schade opmeten en controleren
 • De expert-schadebehandelaar en de verzekeringsmaatschappij beslissen wat er wordt hersteld en/of uitbetaald.
 • De planning, herstelling of uitbetaling zal plaats vinden

Een gemiddeld schadegeval van begin tot einde, afhankelijk van de ernst van de schade (een gebroken waterleiding in de woning is dringender dan een streep graffiti op de muur) kan opgelost worden binnen enkele uren tot een duurtijd van enkele maanden (stel dat er nieuwe ramen moeten geplaatst worden dan wordt er opgemeten, de ramen worden op maat gemaakt en de ramen worden geplaatst).

Belangrijke opmerkingen

 • Wacht niet met de schade te melden, vanaf dat u het constateert of weet van heeft meldt u het.
 • Neem altijd foto’s van de schade en maak een gedetailleerde beschrijving van de schade (wat, wie, waar, wanneer, hoe,…).
 • Moet u documenten toesturen dan doet u dit in PDF of u brengt ze naar het dichtstbijzijnde kantoor van uw makelaar of verzekering. Foto’s van documenten worden in Spanje niet aanvaard.
 • Alle informatie moet toekomen in e-mail, ter plaatse of per post. Whatsapp en Messenger zijn geen officiële kanalen maar zijn hulpmiddelen.
 • Hoe ernstiger u zelf met de schade omgaat hoe eenvoudiger het probleem opgelost wordt

Belangrijke opmerkingen bij diefstal, vandalisme, inbraak en/of overval

Het is heel belangrijk een gedetailleerde verklaring van de Guardia Civil/Ordediensten te krijgen met hierin de vermelding van de correcte data wanneer de feiten zich hebben voorgedaan. Vermeld zeker ook de gestolen goederen en hun respectievelijke waardes. Neem uw polisgegevens van de verzekeringsmaatschappij mee zodat deze gegevens mee in het verslag kunnen.

Hoe werkt dit bij Segurantis

Segurantis tracht steeds het administratief proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Hierdoor heeft Segurantis een proactieve website die het u toelaat uw schadedossier te openen en alle informatie mee te delen. Dit zorgt er niet enkel voor dat uw dossier snel en vlot behandeld wordt maar vooral dat alle informatie keurig gedocumenteerd wordt om misverstanden te vermijden. De verzekeringsmaatschappij waarmee Segurantis werkt tracht u ook altijd per e-mail en SMS op de hoogte te houden van uw schadedossier. U bent zelf ook altijd vrij de verzekeringsmaatschappij te contacteren, neem daarvoor altijd uw poliscontract bij de hand.

Tip: U bent in Spanje en Spanje is niet België of Nederland, respecteer de manier van werken van de Spanjaarden en heb respect voor hun aangeboden hulp. In Spanje is de officiële taal Spaans en veel Spanjaarden proberen een woordje Engels te praten dus probeer van u uit een woordje Spaans te praten, dat helpt altijd!

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Wij kunnen u verschillende types van woonstverzekeringen aanbieden met basisdekkingen tot het verzekeren van waardevolle kunstitems in uw inboedel.

Delen