Aangifte personenbelasting voor residenten 2021 – aanslagjaar 2020

Aangifte personenbelasting voor residenten 2021 – aanslagjaar 2020

Spaanse personenbelasting / het Model 100 / de IRPF

Geachte klant – nieuwe klant

Ik treed in contact met u voor het thema van de Spaanse personenbelasting / het Model 100 / de IRPF. Dit is een jaarlijkse fiscale aangelegenheid en wordt van u verwacht als u in Spanje fiscaal resident bent.

Bent u geen fiscaal resident maar woont u vast in Spanje dan doet u er als resident (niet-Spanjaard) toch goed aan een declaratie in te dienen, ook al is dat een “0”-declaratie. Zo bewijst u immers aan Spanje dat u niet belastbaar bent in Spanje en heeft u tevens een fiscaal bewijs dat u in Spanje resideert.

Opnieuw zijn er vorig jaar zeer veel Belgen, Nederlanders en Fransen resident geworden in Spanje. Aan de hand van het aantal dagen dat zij in Spanje geregistreerd staan zullen zij al dan niet dit jaar beginnen met het indienen van de Spaanse aangifte in de personenbelasting.

Wat hebben wij van u nodig om deze declaratie te doen?

Voor bestaande klanten

Zoals elk jaar stuurt u ons de pensioenfiches of inkomstenfiches toe dewelke u van de landen ontvangt waar u een inkomen van te goed hebt.

Voor nieuwe klanten

Hieronder hebben we een link geplaatst dewelke u meer informatie geeft over deze dienstverlening.

Tijdschema

Het verzamelen van de informatie gebeurd in mei van het lopende kalenderjaar. In juni starten wij met het declareren. De laatste declaraties worden ingediend op 25 juni van het lopende kalenderjaar.

Belangrijke opmerkingen

Vergeet niet dat u ook verplichtingen heeft naar België, Nederland of andere landen toe van dewelke u een inkomen ontvangt. Hieronder geef ik u de links van de verplichtingen ten opzichte van de Belgische bevolking (bent u van Nederland, Luxemburg of een ander land gelieve u dan bij uw nationale overheden in te lichten).

NIEUWE KALNTEN – BELGIË VERLATEN – PENSIOENEN EN SOCIALE ZEKERHEID

=> https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/belgie-verlaten

=> http://ccff02.minfin.fgov.be/webForm/public/inrbni/inrBni.jsf

=> https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html

Wijzigingen ten opzichte van vorig kalenderjaar

Hieronder de tabel van de inkomstenschijven en de verschuldigde belasting per schijf in relatie tot het percentage dat de fiscus neemt. Hierop zijn nog vrijstellingen van toepassing en leeftijd met gezinssituatie bepalen mede uiteindelijk wat u verschuldigd bent. Nieuw dit jaar is de schijf van boven de 300.000,00 euro inkomsten.

Wenst u Segurantis dit voor u in orde maakt?

Gebruik dan onderstaand formulier om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij nemen dan spoedig met u contact op.

Delen