Spaanse vermogensbelasting

Spaanse vermogensbelasting

People photo created by bearfotos - www.freepik.com

De Spaanse vermogensbelasting is van toepassing voor residenten

Als u in Spanje vast woont en u heeft een vermogen dat minstens de 500.000 euro overschrijdt dan doet u er best aan na te gaan of u misschien niet in aanmerking komt voor de vermogensbelasting

Er is een vrijstellingsgrens en die kan verschillen per autonome communiteit. Doorgaans is de vrijstellingsgrens 700.000 euro en hiervan mag u de eigen woning in mindering brengen tot maximum 300.000 euro. Maar in sommige communiteiten zoals bijvoorbeeld Catalonië is de vrijstellingsgrens 500.000 euro. Er zijn 17 deelstaten in Spanje dus hou hiermee rekening.

Om te bepalen dat u een aangifte moet doen van uw vermogen zal u een waarde moeten kleven op uw vermogen en dat wordt jaarlijks bepaald op 31/12/…. van het kalenderjaar. Dus u zal bijvoorbeeld voor beleggingen (aandelen, fondsen, …), maar ook andere vormen van beleggingen waaronder cryptomunten, een waarde moeten bepalen. Het is uw verantwoordelijkheid om die waarde correct weer te geven.

Is de som van uw beleggingen, investeringen, vastgoed (minus eigen woning) hoger dan de vrijstellingsgrens dan zal u een aangifte vermogensbelasting moeten indienen.

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen