Het levensbewijs

Het levensbewijs

Business photo created by katemangostar - www.freepik.com

Federale pensioendienst – Levensbewijzen

Woont u in het buitenland en ontvangt u inkomsten uit België (zoals bijvoorbeeld een pensioen) hou er dan rekening mee dat u nog steeds administratieve- en fiscale verplichtingen heeft jegens België. Het niet in orde houden van deze verplichtingen houdt een risico in op schrapping of stopzetting van uw inkomsten.

Wat is het levensbewijs?

Gepensioneerden die genieten van een uitkering van de Federale Pensioendienst (FPD) en niet in België gedomicilieerd zijn, moeten elk jaar een levensbewijs leveren. Dit formulier moet binnen de 30 dagen na ontvangst (per post of via www.mypension.be) teruggestuurd worden naar de Pensioendienst. Zoniet riskeert u dat de betaling van uw pensioen wordt geschorst.

Hou er rekening mee dat als u een pensioen van België geniet u ook een jaarlijkse declaratie in het BNI – Belastingaangifte van niet-inwoners (Belgische niet-inwoner met een vorm van inkomen uit België) moet indienen.

Waarom moet u dit jaarlijks doen?

U moet beide administratieve taken jaarlijks doen omdat het FDB niet automatisch op de hoogte wordt gebracht door de buitenlandse diensten omtrent een verandering in uw woonplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, overlijden, …

Hoe maakt u dit in orde?

  1. Dateer en onderteken de voorzijde van het formulier.
  2. Als Belgisch onderdaan laat u de keerzijde van dat formulier invullen door ofwel:              
    • De Belgische ambassade van het land waar u verblijft
    • Het Belgisch consulaat van het land waar u verblijft
    • De lokale bevoegde overheden; gemeentehuis, burgemeester, politie, …
  3. Bent u recent getrouwd, gescheiden, hertrouwd, weduwe/weduwnaar – dan moet u hiervan een attest toevoegen
  4. Verstuur het formulier naar de Federale Pensioendienst

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen