Pensioenen in Spanje

Pensioenen in Spanje

People photo created by bearfotos - www.freepik.com

Jaarlijks zullen inwoners die in Spanje resideren hun aangifte moeten doen in de personenbelasting in Spanje. Dit is een verplichting voor iedereen die in Spanje woont, werkt of er pensioen is. Ontvangt u een vorm van inkomen binnen of van buiten Spanje dan zal u dit inkomen moeten declareren en afhankelijk van de hoogte van dat inkomen (pensioen, uitkering, inkomen uit arbeid of uit een activiteit, …) zal u al dan niet hierop belasting moeten betalen.

Wij verzorgen jaarlijks de dossier van residenten in Spanje en krijgen dikwijls de vraag of opmerking van vooral Belgische gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden dat zij schrikken dat zij in eerste instantie al belasting moeten betalen en ten tweede over de hoogte van hun verschuldigde belasting. Dit geldt niet voor gepensioneerde ambtenaren omdat die in het land waar ze hun carrière hebben gedaan aan de bron blijven belast. Maar alle overige pensioenen en uitkeringen vallen onder het Spaanse systeem.

De reden is eigenlijk vrij eenvoudig, het Belgische pensioen en/of de uitkeringen voor invaliden en langdurig zieken behoren tot de hoogste binnen de EU. In Spanje ontvangen volgens het SMI – Salario Mínimo Interprofesionalméér dan 60% van de gepensioneerden maandelijks minder dan het wettelijke minimumpensioen van 1.000 euro waarvan er meer dan 10% zelfs minder dan 500 euro ontvangt. In vele gevallen gaat het over gepresteerde carrières van 38 jaar te hebben gewerkt. Daarbij nog rekening houden met het feit dat dikwijls de vrouw van een gepensioneerd echtpaar in Spanje niets ontvangt of een peulschil in de totale som.

Misschien een boodschap aan de residenten die jaarlijks over hun belastingaangifte in Spanje en hun verschuldigde belasting ontevreden zijn en toch eens even stil te staan bij dit gegeven.  Meer dan de helft van de Spaanse gepensioneerden komen maandelijks met hun, “klein” pensioentje niet rond. Vindt u deze situatie ook onterecht dat de Spaanse gepensioneerde dik onder het wettelijke minimum wordt uitbetaald dan kan u deze groep helpen door een gift te doen. Voor meer informatie neem contact met ons op. Ga naar het contactformulier en vermeldt uw wens om een gift te doen. Wij nemen dan contact met u op.

Bron: https://www.65ymas.com/economia/pensiones/pensionistas-vestidos-casa-papel-exigen-igualar-pension-minima-smi_37514_102.html

Delen