Uitstel dierenwelzijnswet 2023

Uitstel dierenwelzijnswet 2023

Nog even uitstel met het invoeren van de maatregelen voor eigenaren van honden

Noch de verzekering, noch een cursus voor de eigenaren van honden zullen vanaf 29 september 2023 verplicht zijn (!). De regering erkent dat het nog niet alle bepalingen van de Dierenwelzijnswet ‘Ley de Protección de los derechos y el bienestar de los animales’ kan toepassen.

We hebben even met onze communicatie gewacht en onze klanten gemeld geduld te hebben omdat we met verschillende verzekeraars, dierenorganisaties en gemeentehuizen in contact zijn en die ons al wisten te zeggen te wachten met het verspreiden van nieuws omdat zijzelf nog geen klare instructies hadden ontvangen over hoe de wet zal toegepast worden. Bij deze bent u nu op de hoogte gesteld over het laatste onderbouwde nieuws.

Het ontbreken van een specifiek reglement dwingt tot uitstel van de verplichting van sommige punten van de norm die op 29 september van kracht wordt.

De Dierenwelzijnswet zal gedeeltelijk van kracht worden. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor hondeneigenaren, de opleidingscursus voor nieuwe eigenaren en de oprichting van een nationaal register voor gezelschapsdieren zullen nog geen realiteit zijn, ondanks dat de wet op 29 september in werking treedt. De reden? Voor deze punten was een specifiek aanvullend reglement nodig dat hun kenmerken beschrijft en tot op heden bestaat dit niet.

Het Ministerie van Sociale Rechten heeft deze week een circulaire gestuurd naar de veterinaire verenigingen en andere bevoegde overheidsinstellingen waarin wordt erkend dat de verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor alle honden wordt uitgesteld totdat het specifieke reglement is goedgekeurd. Voorlopig blijft de verplichting alleen bestaan voor potentieel gevaarlijke honden.

“In strikte juridische termen is het niet daadwerkelijk van toepassing totdat het reglementaire ontwikkeling van deze bepaling heeft plaatsgevonden, in overeenstemming met wat daarin is vastgelegd”, zegt de circulaire met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering.

“Dit reglement heeft de vorm van een Koninklijk Besluit en er is een volledig functionerende regering nodig om het goed te keuren”, aldus ministeriële bronnen, die bevestigen dat de tekst klaar is om groen licht te krijgen, in afwachting van een verandering in de politieke situatie.

Om dezelfde reden zal ook de inwerkingtreding van de opleidingscursus om een hond te hebben, het nationaal huisdierenregister en het register van toegestane fokkers worden uitgesteld.

Uitstel is geen afstel

Niettegenstaande zal de uitvoering van de wet er aan komen, de vraag is enkel wanneer. Wijzelf hebben al de nodige maatregelen genomen en kunnen uw huisdier verzekeren volgens de wettelijke voorschriften die (nog niet) van toepassing zij. De verzekering kan al afgesloten worden vanaf een 35 euro per jaar (als deze mee in uw woningverzekering wordt opgenomen.

De tarieven voor een hondenverzekering op zich, stel dat de wet dit zal verplichten dat elk huisdier een verplichte aparte verzekering nodig heeft kunnen we in verschillende formules aanbieden. Waar de verzekering kan uitgebreid worden van de wettelijk verplichte voor 75 euro per jaar tot de verplichte verzekering uitgebreid met juridische dekking en/of medische dekking.

We houden u op de hoogte als er meer nieuws is over de toepassing van de wet.

Dank u.

Hieronder geven we u nog eens de volledige inhoud van de Dierenwelszijnswet.

“Spaanse dierenwelzijnswet: Wanneer treedt deze in werking en wat zijn de nieuwigheden in 2023?”

In principe bestaat de nieuwe dierenwelzijnswet uit drie fundamentele pijlers: stoppen van opoffering (sacrificio cero), stoppen van het in steek laten van dieren (abandono cero) en het stoppen van mishandeling van dieren (maltrato cero). Deze nieuwe wet is een belangrijke stap want in één op de drie huishoudens in Spanje is er minimaal één huisdier aanwezig. Naar schatting zijn er meer dan 29 miljoen huisdieren in Spanje, waarvan honden met 9,3 miljoen de grootste groep vormen en om de rechten van deze dieren te waarborgen is deze dierenwelzijnswet in het leven geroepen.

De 10 belangrijkste punten van de nieuwe Spaanse dierenwelzijnswet

Hoewel de wet nog steeds aan verandering onderhevig is, zijn er al 10 belangrijke punten die je moet kennen:

1.       Verbod op het alleen laten van een huisdier meer dan 3 dagen, 1 dag in het geval van honden

De wet verbiedt het om ons huisdier of gezelschapsdier langer dan 3 dagen of 72 uur alleen te laten. Deze periode wordt teruggebracht tot 24 uur voor honden, die voor die tijd vergezeld moeten zijn.

Bovendien is het ook verboden om ons huisdier regelmatig te houden op terrassen, balkons, dakterrassen, opslagruimten, kelders, binnenplaatsen en dergelijke of voertuigen.

2.       De verkoop van honden, katten en fretten mag alleen worden gedaan door geautoriseerde fokkers, zonder tussenkomst van tussenpersonen

Op deze manier wordt de verkoop van deze huisdieren gereguleerd, en mogen alleen de fokkers die over de relevante vergunningen beschikken deze uitvoeren. De deelname van bemiddelaars in het proces is verboden, evenals de verkoop door particulieren.

3.       De classificatie van potentieel gevaarlijke rassen (PPP) blijft gehandhaafd

Een van de last-minute veranderingen was de wijziging in het project van de Dierenwelzijnswet met betrekking tot de PPP-wet, die vervangen zou worden door sociabiliteitstesten en de nieuwe benaming van de hond voor speciaal gebruik.

Met andere woorden, de rassen Pit Bull Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Tosa Inu en Akita Inu blijven potentieel gevaarlijke rassen met alle verplichtingen die dit met zich meebrengt voor hun eigenaren: administratieve licentie, korte riem, muilkorf, niet los kunnen lopen in gebieden die geschikt zijn voor andere honden. Evenals het afsluiten van een verzekering voor PPP-honden, speciaal ontworpen om deze rassen te beschermen.

Hoe dan ook, er is nog niet alles gezegd, aangezien de algemene directie van dierenrechten blijft inzetten op het idee om de PPP-wet in te trekken en een sociabiliteitstest in te voeren voor honden die als potentieel gevaarlijk worden geclassificeerd, evenals voor grote honden.

4.       Het doden van dieren om economische redenen is ten strengste verboden

Op deze manier kan het doden van onze huisdieren alleen worden uitgevoerd om gezondheids- of medische redenen, nooit om een financiële of economische reden.

5.       Verplichte sterilisatie van alle katten vanaf een half jaar oud

Alle katten moeten worden gesteriliseerd vanaf de zesde maand van hun leven, ongeacht ras, geslacht of situatie van de kat.

6.       Verplichte identificatie van katten en fretten, net als honden, via een microchip

Op deze manier zal er meer controle zijn over katten en fretten, zoals momenteel met honden gebeurt. Het doel is om verlating te verminderen en meerdere aspecten met betrekking tot deze huisdieren te controleren.

7.       Verplichte training voor verantwoord hondenbezit, waarvan de inhoud nog moet worden gedefinieerd

Alle mensen die een hond als huisdier willen hebben, moeten bewijzen dat ze een verplichte cursus hebben gevolgd voor het houden van een hond die onbeperkt geldig zal zijn. Het doel is om de burger op te leiden in de juiste verzorging en verzorging van zijn hond. Deze training zal verplicht zijn voor zowel nieuwe eigenaren als voor degenen die al met hun hond in huis wonen.

8.       Het afsluiten en in stand houden van een aansprakelijkheidsverzekering voor honden

Hoewel het al verplicht was om een aansprakelijkheidsverzekering voor honden te hebben in de hele regio Madrid, bepaalt de dierenwelzijnswet dat het voor alle honden in Spanje verplicht zal zijn om een aansprakelijkheidsverzekering voor derden te hebben, met het doel eventuele schade die ze kunnen veroorzaken te verzekeren. Bij Segurantis hebben we voor uw huisdier deze verplichte verzekering in de aanbieding. Voor een offerte aarzel niet ons te contacteren.

9.       Toekomstige opstelling van een lijst met huisdieren die thuisgehouden kunnen worden

Binnen 24 maanden na de inwerkingtreding van de wet zal de verordening worden aangenomen die een open en nationale lijst ontwikkelt die de burgers zal aangeven welke soorten dieren thuis kunnen worden gehouden door de Spanjaarden, evenals die soorten die, hoewel ze in het verleden huisdieren zijn geweest, niet gehouden kunnen worden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

10.   Honden die zich bezighouden met specifieke werkzaamheden, zoals jagen, hoeden of veiligheidsdiensten, vallen buiten deze nieuwe wet

Zoals gespecificeerd in het Staatsblad, vallen honden met specifieke activiteiten zoals jagen, hoeden of veiligheid buiten deze nieuwe wet, dus ze hoeven niet te voldoen aan alles wat erin is bepaald.

Wat als u niet in orde bent met deze nieuwe regelgeving

Het niet hebben van een verzekering volgens de nieuwe wetgeving zal verdeeld worden in 3 types van sancties: een lichte, ernstige en zeer ernstige inbreuk. Dit zal gaan over een verwittiging als u niet in orde bent tot het herhaaldelijk negeren van de regels. Het niet hebben van een Chip zal meteen als ernstig worden gerekend. Boetes zullen van lichte 500 euro tot ernstige 10.000 euro gaan en een grote kans op inbeslagname van het dier (en de daarbij horende kosten).

Neem contact met ons op voor het opstellen van uw aansprakelijkheidsverzekering. Uw kan u in regel stellen al vanaf 35 euro per jaar. Contacteer ons voor de voorwaarden.

Segurantis team staat klaar voor u!
Delen