Het Spaans rijbewijs

Het Spaans rijbewijs

Geldigheid van uw “Europees” rijbewijs als u zich in Spanje vestigt

In het verleden hebben we hierover al eens geschreven en het is en blijft een punt van discussie: Het Spaans rijbewijs. Wie moet dit halen, wat zijn de voorwaarden en hoe kan je dit bekomen?

Op de website van DGT vindt u hierover een uitgebreide pagina aan tekst en links die naar onze mening niet eenvoudig te ontcijferen is. De link vindt u hieronder.

Er is echter ook een andere website van de Spaanse overheid die de informatie dewelke DGT vrijgeeft op een iets lichtere manier aan de lezer meedeelt. Deze link vindt u ook hieronder.

Wij gaan in dit artikel verder in op wat de laatste bron ons meedeelt. Als u leest onder de titel Validity of an EU driving licence dan kan u daar de voorwaarden lezen voor wanneer u aanspraak moet maken op een Spaans rijbewijs eens u resident bent geworden.

Verplicht of niet

Ten eerste bent u volledig vrij te opteren voor het inwisselen van uw huidig Europees geldig rijbewijs met een Spaans rijbewijs (tevens Europees geldig). Er is geen verplichting die u oplegt dat u uw rijbewijs moet omzetten. Wenst u niet meer te rijden dan hoeft u ook geen rijbewijs om te zetten. Wenst u echter nog verder te rijden met uw voertuig dan gelden er wél regels.

Hier komt het punt van discussie of de oorzaak van verwarring. Zoals er geschreven staat moet u na uw residentie een Spaans rijbewijs aanvragen (omwisselen) als u verder wenst rond te rijden. De periode in dewelke u dit moet doen kan verschillen. Heeft u een rijbewijs van onbepaalde duur of een rijbewijs dat langer geldig is dan 15 jaar dan moet u de omzetting doen binnen de 2 jaar na uw residentie (we spreken hier over AM, A1, A2, A, B en BE).

(In België kennen we nog de papieren versie en tevens de nieuwere kaartversie. Op beide rijbewijzen staat de geldigheid van uw rijbewijs (bewijs dat u een voertuig kan besturen) op ONBEPERKT. Echter zit het grote verschil tussen beide erin dat de kaartversie een ADMINISTRATIEVE GELDIGHEID heeft en de papieren versie niet. Is de Administratieve geldigheid gelijk aan de geldigheid van uw rijbewijs? Want in realiteit mogen we toch interpreteren dat het bewijs u heeft behaald over het kunnen besturen van een voertuig onbeperkt geldig is. Wat het verschil is laten we over aan de experten verkeersrecht binnen Europa.)

Wenst u uw rijbewijs om te zetten, neem dan gerust contact op met ons via info@segurantis.com.

Website DGT:

https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/duplicados-renovaciones/permiso-circulacion/index.shtml# .

Website Administracion Gobierno de España:

https://administracion.gob.es/pag_Home/en/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/vehiculos/permiso-conduccion/validez-canje-reconocimiento.html

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen
error: Content is protected !!