Schenken aan goede doelen

Schenken aan goede doelen

U wenst een deel of uw volledige vermogen te schenken of na te laten aan een goed doel

Voor wie is dit interessant?

U heeft een vermogen (klein of groot) en u heeft geen nabestaanden of misschien wel geen goede relatie meer met uw nabestaanden en familie. U heeft geen idee aan wie uw zaken te schenken of na te laten en vreest ervoor dat het in de handen van de verkeerde personen komt. Dan is een schenking of een laatste wilsverklaring aan een goed doel misschien wel de oplossing.

Hoe gaat dit in zijn werk?

In principe maakt u een keuze naar welk goede doel uw vermogen zal gaan. U kan dan opteren om reeds een deel te schenken tijdens uw leven of u kan opteren om uw nalatenschap af te staan na uw overlijden aan een goed doel. Maar er zijn zo veel goede doelen en welke doelen springen het beste om met mijn geschonken vermogen? Ik zou graag niet één maar verschillende goede doelen helpen, hoe pak ik dit aan?

Een Charitiy Fund is een oplossing

Een Charity Fund is een organisatie die samenwerkt met verschillende goede doelen. De verdeling is meestal verspreid over organisaties die instaan of hulp bieden aan:

  • Goed doel voor ziektebestrijding zoals kanker, onderzoek naar parkinson en Alzheimer, …
  • Goed doel voor dieren in nood zoals verwaarloosde dieren, verloren dieren, …
  • Goed doel voor de preservatie van de natuur zoals het Wereld Natuur Fonds, …
  • Mensen in nood zoals slachtoffers van geweld, in de steek gelaten kinderen, …

Via zo een fonds aan wie u uw vermogen toevertrouwd zal uw schenking of nalatenschap verdelen over deze organisaties. U heeft echter ook de keuze om een selectie te maken zodat u bijvoorbeeld enkel wenst dat uw schenking of nalatenschap enkel naar één bepaald doel gaat.

De organisatie van een Charity of Funds houdt zich bezig met de administratie en de correcte verdeling van uw vermogen aan de organisaties aan dewelke u wenst te schenken. U stelt samen met één van de partners zoals Segurantis een plan op, deze wordt getoetst aan de wettelijkheid en als dat in orde is wordt er een afspraak gemaakt bij de notaris. De goede doelen worden van uw gift op de hoogte gebracht en een afspraak met hen wordt gemaakt voor een aparte rondleiding.

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over dit thema neem contact met ons op:

Delen