Schade voertuig melden

Voor het melden van een schade vult u hieronder het formulier in.

Gegevens polisnemer / verzekerde / betrokken partijen

De gegevens van de polisnemer en wie te contacteren voor de opvolging van het schadedossier.
Dit staat meestal in de hoofding van uw verzekeringscontract.
Vul het polisnummer in dat op uw documenten terug te vinden is.
Gelieve de contactgegevens van de persoon die uw schadedossier opvolgt mee te delen.
Gelieve de contactgegevens van de persoon die toegang tot uw woning kan verschaffen mee te delen.

Betrokken partijen

Informatie over de schade

Geef een zo exacte mogelijke datum of periode waarin het voorval/de schade zou zijn ontstaan
Bent u in regel, bent u in fout, …
Bij elk ongeval met meerdere partijen is en blijft dit een verplicht document voor de verzekering, ordediensten en juridische partijen.
Controleer het referentie-nummer van de politie of guardia civil dat dit er duidelijk op vermeld staat.
Geef een zo gedetailleerde locatiebeschrijving van waar de schade is terug te vinden.
Heeft u een vaste garage? Wenst u liever een garage die met de verzekeringsmaatschappij werkt?
Wanneer bent u in Spanje, waanneer bent u bereikbaar, etc.
Hierbij bevestig ik dat ik alle gegevens correct heb ingevuld zodat Segurantis een schadedossier kan openen bij de verzekeringsmaatschappij. Segurantis mag hiervoor mijn gegevens gebruiken om door te geven aan derde partijen.

Segurantis zal uw schadedossier openen bij de verzekeringsmaatschappij en terugkoppelen in uw eigen taal. Hou er rekening mee dat wanneer het dossier is geopend en Segurantis heeft al uw informatie gegeven de communicatie tussen u als verzekeringsnemer en de verzekeringsmaatschappij verder gebeurt. In geval van nood aan ondersteuning zullen wij u altijd proberen verder te helpen. De voertaal van de herstellers is Spaans en de tweede taal is het Engels.

Segurantis is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die ons medegedeeld zijn. Na het openen van een verzekeringsdossier bent u als verzekeringsnemer verantwoordelijk voor het controleren van de gegevens. Zijn er onjuistheden gelieve Segurantis hiervan meteen op de hoogte te brengen zodat wijzigingen gedaan kunnen worden.
Delen