Niet-residententaks – M210 – 2021

Niet-residententaks – M210 – 2021

DE JAARLIJKSE NIET-RESIDENTENTAKS OOK WEL HET GEKEND MODEL 210

Als u niet-ingezetene bent in spanje en u heeft een eigendom (-men), moet u de niet-residenten aangifte indienen (model 210). Deze fiscale verklaring moet eenmaal per kalenderjaar gedaan worden en wordt berekend op het voorgaande kalenderjaar. De aangifte moet ingediend en betaald worden tussen 01 januari en vóór 31 december.

Afhankelijk van de waarde van de woning (berekend op de kadasterwaarde) zal u een corresponderende belasting moeten betalen, de jaarlijkse niet-residententaks. Dit is dus NIET de IBI of SUMA, de IBI of SUMA is een kadasterbelasting die ook jaarlijks betaald moet worden en die geheven wordt op het vastgoed. De niet-residententaks is een belasting die van invloed is op de eigenaar (-s) van de woning.

Elke eigenaar moet dit overeenkomstig doen volgens zijn %-aandeel eigenaar. Bijvoorbeeld een getrouwd echtpaar is meestal 50%-50% eigenaar dus 2 declaraties. Bent u bijvoorbeeld met 4 eigenaars (ouders en 2 kinderen die elke een deel bezitten) dan zal u met 4 een declaratie moeten doen naar de verhouding van uw bezit in het geheel.

Wij kunnen dit voor in orde maken en als u dat wenst gelieve dan de instructies hieronder te lezen.

Wat hebben wij nodig?

Documenten:

  • Kopie van de NIE en het PASPOORT /  IDENTITEITSKAART van ALLE eigenaars  
  • Kopie van de akte van de eigendom (-men) (dit heet de escritura)
  • Uw vast adres (buiten Spanje)
  • Het laatste SUMA biljet (-ten)
  • Spaanse bankrekening  / Buitenlandse rekening met IBAN en BIC

Voor diegene die reeds via ons een declaratie hebben gedaan ENKEL het laatste SUMA biljet(-ten) toesturen. Zijn er gegevens gewijzigd in uw situatie gelieve dit te laten weten.

Deadline – uiterste datum dat wij uw dossier indienen:

  • Op 30 november sluiten wij de dossiers af
  • Op 15 december dienen wij de laatste dossiers in

BELANGRIJK

Laat u de betaling gebeuren door een automatische opdracht via uw bankrekening (enkel via een Spaanse rekening mogelijk) voorzie dan voldoende provisie op uw rekening zodat de automatische betaling die gebeurd rond het jaarwisseling correct kan verlopen. Heeft u geen Spaanse rekening meer dan zullen wij u vragen het verschuldigde bedrag over te boeken op onze bedrijfsrekening zodat wij deze kunnen vereffenen.

Wenst u dat wij deze taak voor u in orde maken ga dan naar het contactformulier om uw aanvraag in te dienen:

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Ga naar het overzicht van onze diensten.

Delen