Uw buitenlands vastgoed aangeven

Uw buitenlands vastgoed aangeven

De Belgische fiscus hanteert nieuwe regels omtrent uw buitenlands gelegen onroerend goed

Heeft u in uw laatste aangifte voor de personenbelasting uw onroerend goed in het buitenland vermeld dan zal u dit jaar dit goed opnieuw moeten aangeven maar zal u aanvullende inlichtingen moeten verschaffen. Dit is naar aanleiding van een wetswijziging betreffende de belastingheffing op die inkomsten.

Als u op 01/01/2021 één of meerdere onroerende goederen geheel of gedeeltelijk bezit in het buitenland dan moet u die aangeven vóór 31/12/2021. Hoe u die goederen moet aangeven vindt u terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën waarvan u hieronder de link krijgt.

Belangrijk is dat u aandacht schenkt aan volgende feiten:

  • Een aangifte moet indienen per goed of groep van goederen
  • Goederen die in gemeenschap worden gehouden elk afzonderlijke moeten aangegeven worden
  • Goederen die zijn vervreemd moeten per kerende post of via email gemeld worden

Voor meer informatie raadpleeg de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen/kadastraal-inkomen-van-het-buitenland-gelegen

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Wij helpen klanten bij het invullen van hun aangifte in de belasting niet-inwoners. Wenst u meer informatie gelieve dan contact met ons op te nemen.

Delen